صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

  نظرهاوانديشه ها

عصر كتاب و درد بي كتابي
احمد راسخي لنگرودي - بخش دوم و پاياني
( چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398) - در اين عصر كتاب، صرف داشتن عناوين دهان پركن دانشگاهي براي باسواد بودن كافي نيست. بسياري از صاحب نظران علوم اجتماعي و اقتصادي جريان رشد و توسعه را در گرو پيشرفت صنعت چاپ و نشر مي دانند و نقش كتاب را به طور جامع راهگشاي تو  ادامه خبر
امتداد چونان فضا نيست
دكتر سيد موسي ديباج ـ استاد فلسفه دانشگاه تهران - بخش اول
( چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398) - با احترام به دكتر محسن جهانگيري استاد فلسفه دانشگاه تهران تنبيه و اشاره: اي کاش دکارت به قواعدي که در کتاب «قواعد هدايت ذهن» خود پيش از کتاب «تأملات» آورده و به خصوص قاعده نهم در تمثيل موم در دست خود بي  ادامه خبر
پيامدهاي گسترش ايونجليکاليزم در هند
مسيحيت تبشيري و هند
گفتگو با حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد مسجدجامعي - مصطفي رستگار - بخش دوم
( چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398) - اشاره: بحث به مقايس هويت يکدست چيني و هويت متنوع هندي رسيد و اين که هندوها بسيا  ادامه خبر
اشرف السادات وفايي - بخش سوم و پاياني
( سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1398) - افسانه دختر آسماني» گوميليوف پايان خوشي دارد. در اين نمايشنامه، تمام كائنات تحت اراده و اختيار خداوند است؛ همه چيز در نور الهي محو مي شود و غم و اندوه براي مؤمنان معنايي ندارد. آشكار است كه گوميليوف اين نمايشنامه را بر اساس   ادامه خبر
گذري بر خاک خراسان
دكتر محمدرضا مهديزاده (جامعه شناس)
( سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1398) - براي طرح افکندن نگاهي درست، خراسان را بايد از کدام زاويه ديد و روايت کرد؟ ادبيات، تاريخ يا موسيقي؟ قلب و روح و سرچشمه باستاني و اساطيري اين سامان در کجا مي تپد و مي خروشد و مي جوشد؟ و مهمتر اين خاک چيست که در آن خورشيد، خيزان و   ادامه خبر
عصر كتاب و درد بي كتابي
احمد راسخي لنگرودي - بخش اول
( سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1398) - دوست شاعري كه در سراسر عمر به كتاب وابسته و دلبسته بود، اين اواخر به علت شدت بيماري ديابت به تدريج بينايي را از دست داد و از نعمت خواندن محروم شد؛ همان نعمتي كه به گفته خود طي چند دهه همه لذت و دلگرمي زندگي اش را تشكيل مي داد. ي  ادامه خبر
پيامدهاي گسترش ايونجليکاليزم در هند
مسيحيت تبشيري و هند
گفتگو با حجت الاسلام دكتر محمد مسجدجامعي - مصطفي رستگار - بخش اول
( سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1398) - اشاره: فرهنگ، تاريخ و تمدن سرزمين پر رمز و راز هند و همچنين فرآوردهاي آن، هموار  ادامه خبر
اشرف السادات وفايي - بخش دوم
( دوشنبه 2 اردیبهشت 1398) - نكات قابل توجه دربارة تلقي حافظ و پوشكين از عشق، ماهيت متناقض نماي عشق است. عشق براي هر دو پديده اي تلخ و شيرين و غم آن براي هر دو مطلوب و خوشايند است. عشق نافرجام در اشعار حافظ هم بسيار ديده مي شود و حافظ نيز همچون پوشكين از رنج برد  ادامه خبر
سيماي اخلاقي سعدي
دكتر احمد كتابي
( دوشنبه 2 اردیبهشت 1398) - چهرة انساني سعدي بيش از هر جا، از خلال داستان هاي اخلاقي و عبرت انگيز بوستان (سعدي نامه) نمايان است. در اين حكايت ها كه معرّف جنبة آرمان خواهانة شخصيت اوست، فروغ انسانيت و جلوه هاي گذشت، كرامت، مروت و ايثار، به زيباترين شيوه و فاخرترين گونه، تجل  ادامه خبر
پژوهشگر دردآشنا
استاد سيدهادي خسروشاهي
( دوشنبه 2 اردیبهشت 1398) - اواخر سال 97 بر سردر مسجد الغدير قم، بنري نصب شده بود که هفتمين شب درگذشت برادر عزيز و ارجمند، پژوهشگر دردآشنا و نويسنده کوشا و پويا، محمدجواد صاحبي را نشان مي داد. اين حادثه براي من بسيار تأثرانگيز و غمبار بود؛ چون «صاحبي» مرد فضيلت و اخلاق و  ادامه خبر
پيامدهاي گسترش ايونجليکاليزم در «حوزه شوروي»
مسيحيت تبشيري و شوروي
گفتگو با حجت الاسلام دكتر محمد مسجدجامعي - مصطفي رستگار - بخش چهارم
( دوشنبه 2 اردیبهشت 1398) - اشاره: پس از بررسي قلمرو اروپايي شوروي (اوکراين، بلاروس و مولداوي) درباره وضعيت  ادامه خبر

PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)

Ettelaat International

ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398- 19 شعبان 1440ـ 25 آوریل 2019ـ شماره 27265

 

صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه