صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

  نظرهاوانديشه ها

تلاقي حکمت و ادب در آثار سعدي
علامه محمدتقي جعفري - بخش سوم
( سه‌شنبه 29 خرداد 1397) - بدان که در تکاپوي «حيات معقول» اصل اين است که: مُتْ بالاراده تحْيي بالطبيعه. (زرين کوب، 1366، ج1: 198) با اراده بمير (با اختيار، غرايز حيواني خود را مهار کن و عقل و خرد و احساس برين را در وجود خود حکمفرما کن) تا با طبيعت ا  ادامه خبر
نقش اگزيستانسياليسم سارتر در انديشه دكتر شريعتي
ستاره اي در شرق
احمد راسخي لنگرودي - بخش اول
( سه‌شنبه 29 خرداد 1397) - وجه غالب روشنفکري سده بيستم در بسياري از کشورهاي جهان به ويژه در جهان سوم، متأث  ادامه خبر
مسأله تاريخ متعارف
مايکل لمون - ترجمه سيدمحمدحسين وقار
( سه‌شنبه 29 خرداد 1397) - تاريخ بديل مانسلو مانسلو تأکيد دارد «که اگرچه تاريخ نمي تواند بيش از اين به مفاهيم مناقشه ناپذير حقيقت، عينيت و بوده بنياد گرايي وابسته باشد، اما مي تواند از موضوعات جديد و چالش انگيزتر در اين باره سخن گويد که چگونه مي توانيم  ادامه خبر
تلاقي حکمت و ادب در آثار سعدي
علامه محمدتقي جعفري - بخش دوم
( دوشنبه 28 خرداد 1397) - ?. علم بدون عمل؛ يعني درخت بدون ثمر. بار درخت علم ندانم مگر عمل/ با علم اگر عمل نکني، شاخ بي بري (همان: 754) ??. به خوشگويي و فصاحت و سخنوري امروز مغرور مباش. حيات آدمي هدفي بس والا دارد که نبايد خوشگويي و فصاحت را مانع وص  ادامه خبر
گفتاري درباره عبدالله بن جعفر و قصاص از ابن ملجم
تحريف تاريخ
استاد اكبر ثبوت
( دوشنبه 28 خرداد 1397) - در آخرين روزهاي ماه رمضان، روايتي در سطحي گسترده در فضاي مجازي منتشر شد که حاکي  ادامه خبر
مسأله تاريخ متعارف
مايکل لمون - ترجمه سيدمحمدحسين وقار - بخش هشتم
( دوشنبه 28 خرداد 1397) - يکي از فعال ترين و داناترين مدافعان دورنماي پساامروزين گرايي در رشته تاريخ، الن مانسلو ـ نظريه پرداز تاريخ بريتانيايي معاصرـ در کتاب «ساخت شکني تاريخ» بررسي جامعي پيرامون چيزي انجام مي دهد که «ساخت شکني گرايي» در تا  ادامه خبر
انديشه اتحاد اسلامي
دكترمحمدرضا شفيعي كدكني
( یکشنبه 27 خرداد 1397) - در اغلب كشورهاي اسلامي از عرب زبان و ترك زبان و اردوزبان، در اين دو قرن اخير، شاعراني مي توان يافت كه مدافع انديشه وحدت اسلامي يا انترناسيوناليسم اسلامي اند و ما در زبان فارسي در اين حال و هوا فقط يك شاعر داريم و آن اقبال لاهوري است كه   ادامه خبر
تلاقي حکمت و ادب در آثار سعدي
علامه محمدتقي جعفري - بخش اول
( یکشنبه 27 خرداد 1397) - اشاره: شايد كمتر كسي را بتوان همچون سعدي در شكل گيري مباني تربيتي چندين نسل در ايران زمين مؤثر دانست. اين توفيق افزون بر زبان روان و بيان دلنشين او، برخاسته از آميزشي است كه او توانست ميان فرهنگ ايراني و آموزه هاي اسلامي ب  ادامه خبر
پايان تاريخ؟
مايکل لمون - ترجمه سيدمحمدحسين وقار - بخش هفتم
( یکشنبه 27 خرداد 1397) - از نظر جيمسون تصاوير، تبليغات و متنهايي که به شيوه الکترونيک توليد مي شوند و عوام را مورد بمباران بي وقفه قرار مي دهند، از محتواي عميق خالي اند. در عوض، تحت فشار بي وقفه سرمايه داري مصرف گرا، برنامه هاي تلويزيون بايد 24ساع  ادامه خبر

PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)

Ettelaat International

ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 سه‌شنبه 29  خرداد 1397- 5 شوال 1439ـ 19 ژوئن 2018ـ شماره 27028
صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه