صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

  نظرهاوانديشه ها

روان درماني و معنويت
گفتگو با محمود گلزاري - علي بابايي - بخش چهارم
( سه‌شنبه 5 بهمن ماه 1395) - اشاره: با توجه به اهميت سلامت رواني و نقش معنويت در تداوم آن، گفتگوي زير صورت گرفته است كه اينك بخش پاياني اش در دسترس علاقه مندان قرار مي گيرد. آيا اينها همان ويژگي ها و باروهاي اساسي فرد معنوي در جستجوي امر مقدس  ادامه خبر
ذهن و زبان و زمان حافظ
گفتگو با استاد بهاء الدين خرمشاهي - اميد قنبري
( سه‌شنبه 5 بهمن ماه 1395) - اشاره: «لسان الغيب» «ترجمان الاسرار» و «ناظم الاوليا» از القاب خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي، شاعر بزرگ قرن هشتم است كه درباره اش شايد بيش از هر شاعر ديگري سخن گفته اند و نوشته اند و هنوز ناگفته ها بسيار است؛   ادامه خبر
پارسي سره از جلال تا جلال
دكتر محمدعلي سلطاني - بخش هفتم
( سه‌شنبه 5 بهمن ماه 1395) - فرصت الدوله نيز در جواني محضر سلطان مراد ميرزا را درک کرده است،39 خط و زبان انگليسي را به خوبي و زيبايي مي دانسته و مي نوشته است و مقدمه اي خواندني بر ديوان خود دارد.40 علاوه بر غور و تعمق در خطّ ادبيات باستاني، کتاب «آثار عج  ادامه خبر
روان درماني و معنويت
گفتگو با محمود گلزاري - علي بابايي - بخش سوم
( دوشنبه 4 بهمن ماه 1395) - معنويت و دين يکي از انواع مؤثر در سلامت رواني معرفي شده اند. با توجه به اينکه معنويت اعم از دين است و به نظر مي رسد رابطه بين معنويت و دين عموم و خصوص مطلق باشد، بفرمائيد معنويت و دين چگونه به سلامت روان افراد کمک   ادامه خبر
درنگي در حقوق بين الملل و معارف مذهبي اسلامي در خصوص
توهين به مقدسات مذهبي
آيت الله دكتر سيدمصطفي محقق داماد
( دوشنبه 4 بهمن ماه 1395) - هرچند در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» نص صريحي نسبت به منع توهين به مقدسات مذهبي ني  ادامه خبر
پارسي سره از جلال تا جلال
دكتر محمدعلي سلطاني - بخش ششم
( دوشنبه 4 بهمن ماه 1395) - بند دوم بت من چو اين داستان مي سرود به بحر تقارب تقرب نمود فعولن فعولن فعولن فعول چه خوش باشد اين سنجه با چنگ و رود گـريوه بـود: پشته و نهر: رود زبر: از فراز است و زير: از فرود چو بربت بود: بربط (م) و چنگ: صنج کمانچه: غژک دان   ادامه خبر
( يكشنبه 3 بهمن ماه 1395) - اين نوشتار اندر رثاي خطيب جمعه هاي انقلاب است؛ همو که سطوت خطبه هايش، ستون دل «شهريار» و شهريارها شد و از قضا، مرهم دل جانبازان و دلاوران جبهه ها. نه تنها استاد شهريار به نظم و شعر، بل نويسندگان و ادباي ديگري چون شمس آل احمد هم به کلام و نثر، خطبه  ادامه خبر
روان درماني و معنويت
گفتگو با محمود گلزاري - علي بابايي - بخش دوم
( يكشنبه 3 بهمن ماه 1395) - اشاره: بخش نخست گفتگو با استاد گلزاري درباره سلامت روان هفته پيش از نظر خوانندگان گرامي گذشت. اينك بخش دوم و ادامه سخن. سازمان بهداشت جهاني، بُعد چهارم سلامت روان را بعد معنوي معرفي کرده که در رشد و تکامل انسان مؤ  ادامه خبر
پارسي سره از جلال تا جلال
دكتر محمدعلي سلطاني - بخش پنجم
( يكشنبه 3 بهمن ماه 1395) - اديب الممالک در عصر خود به سبب دعوت سران کشورها و ممالک و برجستگي در عرصة روزنامه نگاري، شخصيتي فرامرزي و در خارج از مرزهاي ايران شناخته شده و از سفراي فرهنگ ايراني و زبان پارسي بود که ديوانش شاهد واضح است. اديب الممالک در ده  ادامه خبر

PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)

Ettelaat International

ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 سه‌شنبه 5 بهمن ماه 1395- 25 ربيع الثاني 1438ـ 24 ژانويه 2017ـ شماره 26640
صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه