صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

  نظرهاوانديشه ها

عرفان عاشقانة حافظ
دكتر نصرالله پورجوادي - بخش يازدهم
( سه‌شنبه 30 بهمن 1397) - 20. درد و بلا، ناله و آه يكي از خصوصيات بارز مذهب نوحلاجي، درد و بلايي است كه عاشق بايد ناگزير متحمل شود، چه در دوران فراق و چه براي رسيدن به معشوق. درد و درد كشيدن در راه رسيدن به حقيقتي كه مقصود نهايي سالك و رونده طريق معرفت   ادامه خبر
چند نکته درباره کتاب «فرهنگ و تاريخ صفويه» اثر دكتر عباسقلي غفاري فرد
( سه‌شنبه 30 بهمن 1397) - شنيدم در اين دفتر بي ثبات كسي جستجو كرد آب حيات چو از كوره راه كژ ي ها برست به   ادامه خبر
پيامدهاي گسترش ايونجليکاليزم براي امريکا و اروپا
مسيحيت تبشيري
گفتگو با حجت الاسلام دكتر محمد مسجدجامعي - مصطفي رستگار - بخش چهارم
( سه‌شنبه 30 بهمن 1397) - اشاره: سخن به اينجا رسيد كه مسيحيان ايونجليکال مروج راست گرايي عوامانه هستند؛ م  ادامه خبر
محمدتقي فاضل ميبدي - بخش سوم و پاياني
( دوشنبه 29 بهمن 1397) - بر اساس روايت و برخي فتاوا، كسي كه معدن طلا، نقره، آهن، سرب و يا معادن ديگر كشف كرده، مالك آن است و تنها بايد خمسش را بپردازد. و برخي فتاوا، همچنان كه آمد، آن را از انفال و متعلق به دولت دانسته اند. آيا مي توان گفت هر كسي بر   ادامه خبر
عرفان عاشقانة حافظ
دكتر نصرالله پورجوادي - بخش دهم
( دوشنبه 29 بهمن 1397) - حافظ «خاك پاي دوست» را روشنايي بخش چشم (يا چشمه، يا چنان كه در جاي ديگر گفته است: «خرگه» خورشيد دانسته: گرچه خورشيد فلك چشم و چراغ عالم است/ روشنايي بخش چشم اوست خاك پاي تو مضمون ديگر اين است كه خاك راه دوست سرمه اي است كه عاشق به  ادامه خبر
تاريخ نوشته خواهد شد
دكتر محمدابراهيم باستاني پاريزي
( دوشنبه 29 بهمن 1397) - اشاره: با آنكه چهار سال از درگذشت مرحوم استاد باستاني پاريزي گذشته است، عنايات ايشان در حق روزنامه اطلاعات همچنان ادامه دارد؛ نمونه اش مقاله حاضر كه آقاي مهندس حميد باستاني در چند سطر كوتاه نوشته اند: برنامة روزانة من خواندن و غل  ادامه خبر
پيامدهاي گسترش ايونجليکاليزم براي امريکا و اروپا
مسيحيت تبشيري
گفتگو با حجت الاسلام دكتر محمد مسجدجامعي - مصطفي رستگار - بخش سوم
( دوشنبه 29 بهمن 1397) - اشاره: بحث به اينجا رسيد كه تبشيري ها پولدارند و بسيار هم خرج تبليغات مي كنند و  ادامه خبر
فلسفه تحليلي تاريخ
مايكل لمون/ترجمه محمدحسين وقار/ بخش پاياني
( یکشنبه 28 بهمن 1397) - تاريخ به معني واقعي دو نظر ديگر پيرامون مسأله کلي موضوعيت «فلسفه تحليلي تاريخ» براي تاريخ نويس مطرح است: اول، ممکن است خواننده فکر کند «تاريخ رشته اي نظري است: رشته هاي نظري متضمن آگاهي انتقادي از تفکر دخيل است؛ و بنابرا  ادامه خبر
مسيحيت آمريکايي
گفتگو با دكتر محمد مسجدجامعي - مصطفي رستگار - بخش دوم
( یکشنبه 28 بهمن 1397) - اشاره: در بخش نخست اين گفتگو آمد «ايونجليکال» عنواني است براي پيروان گرايشي در مسيحيت پروتستان كه در فارسي به «تبشيري» يا «انجيلي» ترجمه مي شود. آنها عميقا ناسيوناليست و مذهبي اند و انتخاب ترامپ حاصل رشد و تحرک   ادامه خبر
عرفان عاشقانة حافظ
دكتر نصرالله پورجوادي - بخش نهم
( یکشنبه 28 بهمن 1397) - اهل معرفت وقتي به هر چيزي در عالم صنع مي نگرند از وجه فاني آن عبور مي كنند و به چشم معرفت وجه باقي را كه سرّ و پوشيده است مشاهده مي كنند. كاشاني همين مطلب را در «كنوزالاسرار» چنين به نظم درآورده است: گر تو را چشم معرفت بيناست وجه   ادامه خبر
قلمرو آزادي قانوني
حجت الاسلام والمسلمين محمدتقي فاضل ميبدي - 2
( یکشنبه 28 بهمن 1397) - اشاره: بخش نخست اين نوشتار با شرح و بسط «منطقه الفراغ» در نظام فكري شهيد آيت الله سيد محمدباقر صدر از نظر خوانندگان گرامي گذشت. اينك بخش دوم: به تعبير شهيدصدر: امروزه گروه كوچكي مي توانند با داشتن وسايل و امكانات مالي   ادامه خبر

PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)

Ettelaat International

ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 پنجشنبه 2 بهمن 1397- 15 جمادی الثانی 1440ـ 21 فوریه 2019ـ شماره 27227

 

صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه