صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

نهاونديان: بايد ريشه هاي انحصار را بخشكانيم
سياست كاهش اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي را در دوران پساتحريم با قوت، تدبير و تعامل ادامه مي دهيم
( شنبه 7 شهريور  1394) - سرويس سياسي – اجتماعي: رئيس دفتر رئيس جمهوري با تأکيد بر ضرورت حفظ انسجام ملي و  ادامه خبر


 


PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)
ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 شنبه 7 شهريور 1394-14 ذيقعده 1436ـ 29 آگوست 2015ـ سال نودم - شماره 26239
صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه