صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

تاريخ خبر: چهارشنبه 27 دي 1391 ـ 4 ربيع‌الاول 1434ـ 16 ژانويه 2013ـ شماره 25506 پنجشنبه 28 دي 1391 ـ 5 ربيع‌الاول 1434ـ 17 ژانويه 2013ـ شماره 25507

هشدار خودرو سازان درمورد کيفيت نامطلوب توليد نوعي بنزين

خودرو سازان کشوردرمورد کيفيت نامطلوب توليد نوعي بنزين با مخلوط 35 درصدي متانول هشدار دادند.

به گزارش روابط عمومي انجمن خودرو سازان ايران ،در پي درج خبر رونمايي از توليدبنزين با مخلوط 35 درصدي متانول ، دبير انجمن خودروسازان ايران در نامه اي به معاونت سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به کيفيت نامطلوب اين نوع بنزين هشدار داد.

در نامه احمد نعمت بخش به دکتر شاعري آمده است : به احتمال زياد خبر رونمايي از توليد 6 تا 7 ميليون ليتر بنزين با مخلوط 35 درصدي متانول در حضور آقاي قاسمي وزير نفت را شنيده ايد.در حاليکه در اغلب کشورهاي جهان براي ارتقاء کيفيت سوخت ، از 5 تا 15 درصد اتانول استفاده مي کنند ،متأسفانه ما به دنبال استفاده از متانول آن هم با ترکيب 35 درصدي هستيم که حتي بخار آن باعث کوري چشم مي شود. عوارض استفاده از بنزين پايه متانول عبارتند از:

1- سيستم سوخت رساني ، باک، فيلتر و پمپ بنزين ، لوله هاي فلزي ، واشرها و قطعات پلاستيکي دچار خوردگي شديد و در نتيجه نشت بنزين مي شود که خطر آتش سوزي خودروها را تشديد مي کند.

2- مصرف سوخت به شدت بالا مي رود و لذا باک خودروها بايد تعويض شده و بزرگتر شوند.

ECU -3هاي حدود 10 ميليون خودرو در حال تردد بايد تعويض شده و مطابق ترکيب جديد برنامه ريزي شوند.

4-کاتاليست کانورتور خودروها بايد تعويض و با طراحي جديد نصب شوند.

5-بخارات متصاعده از متانول به شدت سمي بوده و علاوه بر صدمات ريوي ، حتي ممکن است باعث کوري چشم شود.

با عنايت به موارد فوق الذکر حتمي است مقرر کنيد اقدامات لازم براي توقف توليد بنزين پايه متانولي انجام شود.

codex01x

page04

PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)

Ettelaat International

حكمت و معرفت
يادداشت
فرم اشتراك
ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 یکشنبه 3 شهریور 1398- 23 ذی الحجه 1440ـ 25 آگوست 2019ـ شماره 27362

 

صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه

فروشكاه كتاب
روزنامه PDFآرشيو
آرشيو روزنامه