آذربایجان غربی رتبه نخست تولید سیب و چغندرقند در کشور را دارد
ارومیه- خبرنگاراطلاعات: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی رتبه نخست تولید سیب و چغندرقند در کشور را دارد.‏

رسول جلیلی در جلسه شورای‌هماهنگی مدیران کل دامپزشکی کشور که در ارومیه برگزار شد، با بیان اینکه آذربایجان غربی با تولید سالانه ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن محصول کشاورزی رتبه ششم کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است، افزود: این تولیدات در سطح ۸۲۰ هزار هکتار از اراضی استان انجام می‌گیرد که شامل ۴۰۰ هزار هکتار اراضی آبی و ۴۲۰هزار هکتار اراضی دیم است.‏

وی گفت: آذربایجان غربی با تولید سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن سیب و ۲ میلیون تن چغندر قند رتبه اول کشور را در حوزه تولید این محصولات دارد.‏

جلیلی با تأکید بر اینکه علیرغم همه پتانسیل‌های استان در حوزه کشاورزی و دامی درآمد سرانه مردم به ویژه در حوزه کشاورزی بسیار پایین است، ادامه داد: خرده دهقانی بودن نظام بهره‌برداری کشاورزی استان و بیسواد و کم سواد بودن ۴۱ درصد از کشاورزان استان از عمده دلایل پایین بودن درآمد سرانه بخش کشاورزی است.‏

وی ادامه داد: امیدواریم با تولید محصولات فراوری شده و رقابت پذیر بتوانیم در استانی که ۳۸درصد اشتغال و ۲۵درصد ارزش افزوده مستقیم آن از حوزه کشاورزی است، درآمد بیشتری را فراهم کنیم و اقتصاد استان در حوزه کشاورزی و دامی را بیش از پیش شکوفا کنیم.‏

‏ ارزش سرمایه‌های دامی

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی نیز گفت: سالانه ۳۰ میلیارد تومان صرف تامین بهداشت و امنیت غذایی مردم استان در حوزه دامپزشکی می‌شود.‏ کامیار داهیم با بیان اینکه آذربایجان غربی با جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری خود که ۷ر۴درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود نقش بسیار موثری در شکوفایی اقتصاد ملی در حوزه کشاورزی و دامی دارد، افزود: میزان تولیدات کشاورزی و دامی استان سالانه ۱۰ میلیون تن است که ۱۰درصد از محصولات تولیدی در کل کشور را شامل می‌شود.‏

او اضافه کرد: با توجه به پتانسیل‌های آذربایجان‌غربی در حوزه دام و طیور و ظرفیت‌های صادراتی آن باید به صورت ویژه به مسائل مربوط به سلامت و امنیت غذایی و دامی در استان نگاه کرد.‏

نسخه مناسب چاپ