آسفالت و بهسازی معابر اولویت فعالیت‌ها شهرداری ساری
ساری ـ خبرنگار اطلاعات: پیاده‌روسازی معابر و آسفالت خیابان‌ها برای سهولت عبور و مرور، روان‌سازی ترافیک شهری و ارائه خدمات به شهروندان ازاولویت فعالیت‌هاست که طی زمانبندی مشخص شده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری ساری با اعلام این مطلب افزود: پیاده‌روسازی و تکمیل جدول خیابان میرزمانی از اقداماتی بوده که این سازمان در ماه‌های گذشته و در راستای ارائه خدمات به شهروندان عملیاتی کرده است.‏

جابر ملکی گفت: پیاده‌روسازی امامزاده یحیی(ع) و خیابان حافظ نیز از دیگر فعالیت‌های سازمان عمران بوده که اجرایی شده است.‏

وی تعریض انتهای بلوار کشاورز را از دیگر پروژه‌های سازمان عمران برشمرد و افزود: در راستای روان‌سازی ترافیک ورودی جنوبی شهر ساری، این پروژه اجرا شده و آسفالت این محدوده نیز پس از تعریض انجام شد.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ