آموزش و پرورش اصفهان با کمبود ۱۶ هزار نیروی انسانی روبرو است
اصفهان ـ خبرنگار اطلاعات: آموزش و پرورش استان اصفهان برای سال آینده تحصیلی (۹۹- ۹۸) با کمبود ۱۶ هزار نیروی انسانی روبرو است و کمبود نیروی انسانی آن فقط از طریق ردیف استخدامی ماده ۲۸ و افزایش سهمیه از طریق دانشگاه فرهنگیان تامین خواهد شد. مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان این مطلب افزود: برای سال تحصیلی (۹۸ـ ۹۷) ۱۳ هزار نیروی انسانی کمبود داشتیم که این کمبود از ظرفیت بازنشستگان آموزش و پرورش و همچنین خرید خدمات آموزشی جبران شد.

محمد اعتدادی با اشاره به اینکه امسال ۳۰۰۰ نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان بازنشسته می‌شوند افزود: این موضوع سبب افزایش کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش خواهد شد و برای سال جدید تحصیلی نیز همچنان از ظرفیت بازنشستگان و خرید خدمات آموزشی و دیگر ظرفیت‌ها استفاده خواهد شد تا کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش اصفهان از طریق ردیف استخدامی و افزایش سهمیه از طریق دانشگاه فرهنگیان تامین شود. او در ادامه به آغاز نامنویسی دانش آموزان برای سال جدید تحصیلی پرداخت و گفت: به غیر از حق بیمه و وجه کتاب‌های درسی، هیچ مبلغی هنگام نامنویسی در مدارس دولتی، هیات امنایی و نمونه دولتی از والدین دانش آموزان دریافت نخواهد شد و این موضوع به مدیران واحدهای آموزشی نیز تاکید شده است. مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: سرانه ناچیری برای تامین هزینه‌های مدارس پرداخت می‌شود که از اولیای دانش آموزان انتظار داریم به صورت اختیاری در طول سال تحصیلی به مدارس کمک کنند. ‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ