آهنگ دلپسند
بانو فرشید افشار *
 

آمد بهار و پنجره را باز می‌کنم

فصلی ز عشق در دلم آغاز می‌کنم

پاییز گرچه بود همیشه بهار من

اما به نوبهار سخن ساز می‌کنم

در منظرم زمردی از خرمن چمن

آغوشی از خیال به گل باز می‌کنم

با اینهمه جوانه که بر شاخسار هست

با بلبلان دلشده آواز می‌کنم

با گوهرین نشانه شبنم به برگ گل

دل را نگاهبان گل ناز می‌کنم

با طایران قدسی آماده در چمن

خود را به شوق، شهرة پرواز می‌کنم

آهنگ دلپسند چو «ماهور» می‌زنم

با شور و عشق نغمه دل، ساز می‌کنم

* وکیل دادگستری و پژوهشگر

Email this page

نسخه مناسب چاپ