آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده
بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن دوستی ایران و تاجیکستان به شماره ثبت ۳۸۶۳۴ دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده که رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۸ در نشانی: مرکز آموزش و پژوهشهای وزارت امورخارجه،‌خیابان شهید آقایی،‌ خیابان نیاوران برگزار خواهد شد، شرکت‌ نمایند.

دستور جلسه:

۱ـ استماع گزارش هیأت مدیره

۲ـ‌استماع گزارش بازرس

۳ـ تصویب ترازنامه و بیلان مالی منتهی به سال‌‌های ۹۶ و ۹۷

۴ـ انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و بازرسین‌

هیأت مدیره

Email this page

نسخه مناسب چاپ