اختصاص یک روز حقوق برای کمک به سیلزدگان
شهرری ـ خبرنگار اطلاعات: بخشدار مرکزی ری، پرسنل بخشداری و دهیاری‌های تابعه یک روز از حقوق خود را به منظور کمک به سیل زدگان اختصاص دادند.‏

فاطمه فکوریان بخشدار مرکزی ری، به همراه پرسنل بخشداری و دهیاری‌های تابعه یک روز از حقوق خود را به منظور کمک به سیل زدگان اختصاص دادند تا در اسرع وقت از طریق رابطین حاضر در استان‌های سیل زده جهت تامین لوازم اساسی اقدام شود.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ