اخذ مالیات تصاعدی از خریداران سکه طلا
براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره مالیات مقطوع خریداران سکه، افرادی که کمتر از ۲۰سکه خرید کرده‌اند، مشمول مالیات نمی‌شوند.

به گزارش فارس، مالیات مقطوع خریداران سکه از سوی سرپرست سازمان امور مالیاتی به ادارات مالیاتی کشور ابلاغ شده است.

در بخشنامه محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۲خرداد ۹۸ آمده است:‌ به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی، به شرح ذیل مقرر می‌شود: تمام خریداران سکه که در سال ۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.همچنین نسبت به خریداران سکه که طی سال ۹۷ سکه خود را دریافت کرده‌اند:

۱٫ تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نیست.

۲٫ نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع٫

۳٫ نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲ میلیون ریال مالیات مقطوع٫

۴٫ نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع٫

مودیان ردیف یک بند ب فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت. همچنین مودیان موضوع این دستورالعمل می‌بایست برای پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.irمراجعه کنند. در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل به صورت یک جا در خرداد ۹۸ را ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا ۴ ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت به موقع مالیات یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم از پایان خرداد ۹۸ خواهد بود.

چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعاهای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد کنند.اشخاصی که در سال ۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت کرده‌اند مشمول این دستورالعمل نبوده و می‌بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند. ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ کنند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری کرده‌اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد. صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نیستند و مکلف هستند نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ