اخوان‌المسلمین مصر: پس از مرگ «مرسی» اولویت‌هایمان را تغییر داده ایم
سرویس خارجی : اخوان المسلمین مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پس از مرگ مشکوک «محمد مرسی» و پس از انجام چند بازنگری داخلی، جهتگیری و اولویت‌های جدیدی را برای دوره آتی اتخاذ کرده است.

اخوان المسلمین افزود: چند بازنگری داخلی انجام دادیم و در جریان این بازنگری‌ها بر اشتباهاتمان در دوره انقلاب و دوره حکومت و اشتباهات همپیمانان و رقبا در انقلاب تمرکز کردیم. در این بیانیه آمده است: اخوان المسلمین در حال حاضر نسبت به تمایز میان فعالیت سیاسی عمومی و رقابت حزبی تنگاتنگ بر سر قدرت آگاه است و معتقدیم که فضای فعالیت سیاسی عمومی در مسائل ملی و حقوق عمومی از آن ملت مصر است و ارزش‌های ملی و مسائل کلی امت نسبت به تلاش حزبی و رقابت بر سر قدرت یک عرصه وسیع‌تر برای اخوان‌المسلمین است.اخوان المسلمین در بیانیه خود آورده است: بر حمایت خود از تمامی گروه‌های ملی همسو با چشم‌انداز ما در نهضت این میهن تأکید می‌کنیم و به اعضای اخوان المسلمین اجازه می‌دهیم به واسطه این گروه‌ها و احزاب وارد عرصه فعالیت سیاسی شوند.اخوان المسلمین در ادامه، مقامات مصر را به قتل عمد «محمد مرسی» با بی‌توجهی به اوضاع جسمانی او متهم کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ