ادامه اعتراضات الجزایری ها با هدف برکناری عناصر دوره «بوتفلیقه» از قدرت
 

هزاران تن از مردم الجزایر بار دیگر در پایتخت این کشور و شهرهای دیگر آن با هدف برکناری عناصر و مقامات دوره «بوتفلیقه» از قدرت تظاهرات کردند . معترضان الجزایری همچنین علیه سیاستمداران این کشور که قدرت را در الجزایر به دست گرفته اند شعار سر دادند و اعلام کردند : کسانی که در نظام سابق این کشور حضور داشتند در حال حاضر در ساختار جدید قدرت در الجزایر نیز حضور دارند.همزمان با این تظاهرات، رئیس جمهوری موقت الجزایر خواستار برگزاری گفتگو میان طرف های سیاسی در این کشور برای برگزاری انتخابات در سریع ترین زمان ممکن شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ