ادامه رسیدگی به اتهامات ۳۱ متهم پرونده بانک سرمایه
 

سرویس خبر: قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهام‌های مسئولان سابق بانک سرمایه، درباره ۲ میلیارد تومانی که بابت سریال شهرزاد به متهم ردیف دوم این پرونده داده شده است، گفت: از بیان برخی مسائل معذورم ولی می‌دانیم پول در ساخت فیلم شهرزاد بابت چه چیزی گرفته شده و در آینده مشخص می‌شود.

اسدالله مسعودی‌مقام در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های ۳۱ نفر از متهمان بانک سرمایه خطاب به وکیل احسان دلاویز متهم ردیف دوم این پرونده اظهار داشت: در هر جلسه می‌گوییم صداقت را رعایت کنید ولی شما طفره می‌روید و من صداقتی از شما ندیدم ولی می‌دانم پول‌هایی را که گفتید بابت چیست و کجا رفته و پولشویی پول‌ها سر از کجا در آورده است و در آینده مشخص می‌شود.رئیس شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی اضافه کرد: چیزی که بیان می‌کنید ظاهر موضوع است ولی باطن آن به مسائل دیگر برمی‌گردد. شما طوری وانمود نکنید که اطلاع ندارید.

استرداد «حیدرآبادی» زمان‌بر است

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی گفت: استرداد «حیدرآبادی» متهم فراری پرونده بانک سرمایه زمان‌بر است، اما دادگاه ادامه خواهد داشت.مسعودی‌مقام درباره این که آیا کیفرخواست مجددی حسب تحقیق از حیدرآبادی صادر می‌شود یا خیر؟ گفت: کیفرخواست در رابطه با این فرد صادر شده و وکیل برای این متهم انتخاب شده است که دفاعیات را ارائه می‌دهد، ضمن این که اگر حکم غیابی صادر شود، می‌توانند اقداماتی را در رابطه با واخواهی آن انجام دهند.

وی درباره پرونده عراقچی از پرونده‌های جدید مفاسد اقتصادی افزود: پرونده آقای عراقچی به شعبه ما ارسال نشده است و فکر می‌کنم در شعبه دوم باشد، ولی پرونده‌های جدید پتروشیمی به ما ارجاع شده است.او درباره پرونده پتروشیمی گفت: کار‌های پرونده سابق پتروشیمی در حال انجام است و استخراج منابع مالی و اسناد را بررسی می‌کنیم و فکر می‌کنم ظرف دو هفته آینده تمام شود. سعی مان این است که تا قبل از مرداد امسال رای صادر شود.قاضی پرونده بانک سرمایه در خصوص وضع پرونده «محمد امامی» گفت: پرونده جدیدی که در بانک سرمایه ارجاع شده، پرونده «جهانبانی» است و پرونده محمد امامی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.وی در خصوص پرونده متهم نکویی گفت: این پرونده مربوط به شرکت‌های وابسته به بانک سرمایه بود که دادسرا اخلال در نظام اقتصادی را تشخیص نداده بود و این پرونده را به دادگاه کیفری ۲بازگرداند.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در واکنش به ادعای متهم رضوی از متهمان بزرگ پرونده بانک سرمایه که مدعی شده بخشی از اسناد ارائه شده محرمانه بوده و به قاضی داده شده است؛ افزود: تاکنون هشت جلسه دادگاه برای اخذ دفاعیات متهمان رضوی و دلاویز برگزار شده است و فکر نمی‌کنم در هیچ دادگاهی این مقدار فرصت به متهمان برای دفاع داده شده باشد. وی گفت: مستنداتی که متهمان می‌دهند بر اساس قوانین و مقررات می‌توانیم بگوییم که محرمانه، سری و فوق سری است، ایشان یک سری مستندات درباره قراردادهایشان با شرکت‌ها و ارگان‌ها دادند که ما آن‌ها را استعلام و صحت آن‌ها را بررسی می‌کنیم.قاضی پرونده بانک سرمایه ادامه داد: فکر نکنم ایشان دیگر دفاعیاتی داشته باشند و بعد از هشت جلسه بگوید که دفاعیات ما مورد استماع قرار گرفته نشده است، ولی این که هر متهم و هر وکیلی هر استنادی که به دادگاه ارائه می‌کند مورد پذیرش قرار بگیرد یا نه، در رای دادگاه بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ