ادامه محاکمه ۱۷متهم خریدوفروش مواداولیه پتروشیمی
سرویس خبر:‌قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی پس از توضیحات متهم ردیف هشتم پرونده پتروشیمی گفت: کسی که در تسهیل وقوع جرم موثر واقع شود و به مجرم کمک کند، به معاونت در آن جرم متهم می‌شود.‏

اسدالله مسعودی مقام در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۷ نفر از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد، با اعلام این مطلب از «مجید ابرازه» خواست از اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی دفاع کند. متهم ابرازه گفت: من هیچ گونه اطلاعی از تخلف بودن این کار نداشتم و با توجه به اینکه ۱۱ سال سابقه کاری با شرکت مقدم داشتم و حس اعتمادی بین من و کارفرما وجود داشت، هیچ گاه شک نمی‌کردم که کار آنان ایرادی دارد.وی افزود: از طرف دیگر هیچ گاه وسوسه مالی نشدم، یعنی پاداش یا سکه و خودرو به من پیشنهاد نشد که در عملکرد آنان شک کنم و بنده به عنوان کسی که در حاشیه تهران مستأجر هستم یک بار نیز پیشنهادی برای خرید خانه یا پرداخت اجاره به من نشد.

ابرازه گفت:من هیچ‌گونه اختیاری در فروش مواد اولیه نداشتم و فقط در بخش اداری شرکت کارهای دفتری را انجام می‌دادم و هیچ هدفی را هم دنبال نمی‌کردم.حسینی نماینده دادستان تهران گفت: این متهم تنها کارمندی است که تحت تعقیب قرار گرفته است، البته باید بدانیم کسب منفعت در هیچ جرمی از جمله در اخلال شرط معاونت نیست.وی افزود: اگر چه در هیچ بارنامه اسمی از این متهم نیست ولی در سامانه راهداری کشور نام وی ثبت است که این اتهام درباره همه متهمان صادق است.

حسینی تأکید کرد: اگر متهم در ارتکاب جرم اختیار داشت، به عنوان مباشر جرم در دادگاه محاکمه می‌شد و اتهام معاونت وی منتفی بود.

در جلسات گذشته حامد مقدم، محسن احمدی، سعید خندانی، فرزاد محبوبی،‌هادی آزادی، حمید صداقتی، وحید صابری و نازیلا امیرکواسمی ضمن پاسخ دادن به سوالات قاضی و نماینده دادستان تهران از خود دفاع کرده و وکلای آنان نیز با ارائه توضیحاتی لوایح دفاعی خود را تقدیم دادگاه کردند.‏

نسخه مناسب چاپ