اذعان رسانه‌های رژیم صهیونیستی به قدرت پهپادی مقاومت فلسطین
سرویس خارجی: رسانه های رژیم صهیونیستی به قدرت پهپادی جنبش مقاومت اسلامی حماس و هراس مقامات این رژیم اذعان کردند و نوشتندپهپادهای حماس به کابوسی وحشتناک برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است .بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی به شدت از پهپادهای مقاومت فلسطین که می‌تواند در هر جنگی در آینده سامانه دفاعی ارتش این رژیم را از کار انداخته و به عمق اراضی آن ضربه وارد کند، وحشت دارد.در همین ارتباط، روزنامه صهیونیستی «واللا» در گزارشی مفصل به بررسی خطرات پهپادهای حماس برای رژیم صهیونیستی پرداخته و می‌گوید این جنبش به طور مداوم در حال ارتقای پهپادهای خود است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ