ارتش آمریکا: خروج زودهنگام‌ نظامیان آمریکا از افغانستان اشتباه راهبردی است
سرویس خارجی: ژنرال «مارک میلی» گزینه پیشنهادی دولت ترامپ برای ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا‌، خروج زود هنگام نظامیان کشورش از افغانستان را اشتباهی راهبردی دانست.وی درباره مداخله نظامی کشورش در افغانستان، اظهار داشت: مشارکت آمریکا در این جنگ زمانی به پایان می‌رسد که منافع واشنگتن تأمین شود که این امر شامل سازش در گفتگو با طالبان می‌شود.‌در چنین شرایطی،چندین عامل انتحاری طالبان به هتلی در ولایت بادغیس افغانستان حمله کردند که منجر به کشته شدن سه نیروی امنیتی افغان و زخمی شدن دو تن شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ