استقبال ‌جامعه مسلمانان آمریکا از ‌سخنان حمایتگرانه «برنی سندرز»
 

جامعه مسلمانان آمریکای شمالی از سخنان حمایتگرانه سناتور «برنی سندرز» نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ درباره مسلمانان استقبال و حمایت کردند. برنی سندرز در سخنانی در نشست جامعه مسلمانان آمریکای شمالی تاکید کرد که به قانون ممنوعیت سفر شهروندان برخی از کشورهای مسلمان به آمریکا که ترامپ آن را وضع کرده، پایان خواهد داد. او همچنین خشونت علیه مسلمانان در آمریکا را “تروریسم داخلی” توصیف کرد. سندرز در سخنان خود به برخی از شدیدترین نگرانی‌های جامعه مسلمانان آمریکا پرداخت که یکی از آن‌ها درگیری یمن بود..سخنان برنی سندرز در میان جامعه مسلمانان آمریکای شمالی با استقبال ویژه‌ای روبرو شد و برخی حاضران او را ایستاده تشویق کردند.

نسخه مناسب چاپ