اعلام نرخ بیکاری ۸/۱۰ درصدی در بهار
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بهار ۸ر۱۰ درصد اعلام شد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ۳ر۱درصد کاهش یافته است.
به گزارش مهر به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در بهار ۹۸ ، به میزان ۶ر۴۰ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ۵ر۰ درصد کاهش داشته است.
جمعیت شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ۳۲۱ هزار نفر افزایش داشته است. بخش خدمات با ۶ر۴۹ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۵ر۳۱ درصد و کشاورزی با ۹ر۱۸درصد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹‌ساله هم حاکی از آن است که ۷ر۲۳درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار ۱۳۹۸ بیکار بوده‌اند. این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ۸ر۱درصد کاهش یافته است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ