افتتاح فاز نخست طرح انتقال آب خلیج فارس به کرمان در سال ۹۹
استان کرمان یکی از خشک ترین استان های کشور و مرکز تجمع صنایع آب بر ذوب فلزات ایران محسوب می شود.به گزارش خبرنگارما، طرح انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی ایران با سرمایه گذاری صنایع مستقر در این مسیر و شرکت های بخش خصوصی هم اینک در حال اجراست و فاز نخست این طرح که بسیاری از مجتمع های فلزی کرمان را مشروب می کند، اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی مس دیروز با بیان این مطلب گفت: با اقدامات انجام شده در زمینه طرح انتقال آب از خلیج فارس، سال آینده بخشی از مشکل کم آبی واحدهای صنعتی منطقه برطرف می شود. وی افزود: هم اینک فرآینده لوله گذاری در ۱۵۲ کیلومتر از مسیر میان گل گهر تا سرچشمه در حال اجراست که با تکمیل آن فاز اول انتقال آب به مجتمع های مس منطقه تسهیل می شود.مدیرعامل شرکت ملی مس ادامه داد: بزودی با افزایش ظرفیت تولید مجتمع مس سرچشمه، میزان تولید اسید سولفوریک این کارخانه هم افزایش خواهد یافت .

Email this page

نسخه مناسب چاپ