افزایش زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار
ارومیه ـ خبرنگار اطلاعات: مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: تا پایان سال ۱۳۹۸، مدت تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی غیردولتی مشکل‌دار، به‌شرط اینکه برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده باشد، به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می‌یابد. حسن کوماسی با تاکید بر اینکه این تصمیم سازمان امور مالیاتی، در اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صرفا برای بنگاه‌های تولیدی غیردولتی اتخاذ شده است، از تعویق یک‌ساله اجرائیه‌های سازمان امور مالیاتی علیه این بنگاه‌ها، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی نیز خبرداد و افزود: مطابق مصوبات فوق‌الذکر، به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شده تا نسبت به تعویق یک‌ساله عملیات اجرایی، صرفا بنگاه‌های تولیدی غیردولتی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تائید آن ستاد رسیده است، اقدام کند. وی تاکید کرد: این مصوبه شامل واحد‌های صنعتی که در فرایند عادی کار و تولید هستند نمی‌شود.کوماسی همچنین از تمدید موضوع انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها به حساب افزایش سرمایه، تا پایان سال ۱۳۹۸، با استفاده از مفاد بند «ز» تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ خبرداد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ