افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر
شورای پول و اعتبار برای ایجاد فضای رقابتی و تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های باقیمانده طرح مسکن مهر با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یکهزار و دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۸ به ریاست عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزارشد، پس از توضیحات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لزوم اتمام پروژه های مسکن مهر تا پایان سال جاری، این شورا برای ایجاد فضای رقابتی و تسریع در تعیین تکلیف پروژه های باقیمانده طرح مسکن مهر با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی موافقت کرد.
مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در جهت افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر برای اتمام پروژه‌های باقیمانده اتخاذ شده که امید است با این تصمیم هرچه زودتر پروژه تکمیل شده و انتظار متقاضیان پس از هشت سال به اتمام رسد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ