افزایش سقف وام مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
شورای پول و اعتبار ضمن تصویب دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و طی آن در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور،«دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ـ که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تدوین شده بود ـ تصویب شد.

این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را در مورد تملک سهام مؤسسات اعتباری برای تمامی اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است.

بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد که تا قبل از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین برای مالک هر واحد، تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است لذا مالک واحدی که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز است، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام یا مازاد سهام خود را واگذار کند.

چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود.

به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.

در این جلسه همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ (موضوع تصویب نامه مورخ ۲۱ر۳ر۹۸ هیات وزیران ) تصویب شد.

بر این اساس سقف مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۳۰میلیون تومان در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، از مبلغ ۷۷ میلیون تومان به ۱۰۰میلیون تومان در مراکز استان ها (با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر)، از مبلغ ۶۶ میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان در سایر شهرها و از ۳۸ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان در روستاها افزایش یافت.

گفتنی است: تسهیلات فوق با معرفی متقاضی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانک های عامل با نرخ سود یارانه ای ۴ درصد و با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله قابل پرداخت است.

نسخه مناسب چاپ