افزایش میزان صادرات از میرجاوه‎
‎زاهدان – خبرنگار اطلاعات ‏‎:‎معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: بهار امسال شاهد جهش در آمار صادرات کشور از طریق مرز میرجاوه بودیم که این مهم نشان‌دهنده این است که پتانسیل صادراتی ایران بسیار خوب است و در صورت تسهیل و رفع موانع موجود زمینه برای جهش بیشتر هم فراهم خواهد شد‎.

‎محمد نهاوندیان در بازدید از منطقه اقتصادی میرجاوه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه ممتاز و مهم مرز میرجاوه در توسعه تجارت ایران، افزود: در شرایط کنونی اولویت کشور حرکت به سمت جهش در صادرات و کم‌کردن اتکا به درآمدهای نفتی است لذا همه امکانات را برای افزایش تولیدات صادراتی کشور بسیج می‌کنیم زیرا این موضوع به اشتغال کشور هم کمک می‌کند‏‎.

‎وی اظهار داشت: از سوی دیگر همبستگی و همپیوندی با اقتصاد کشورهای همسایه به بهبود شرایط اقتصادی طرفین و امنیت منطقه کمک خواهد کرد‎. ‎وی اظهار داشت: با این روند؛ پیش بینی می‌شود این طرح به سرعت عملیاتی شود ‎.

Email this page

نسخه مناسب چاپ