اقتصاد پویا نیازمند نیروی کار ماهر
 

بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی تاکید دارند که نیروی انسانی مهمترین رکن توسعه محسوب می شود و نیروی جوان کارآمد می تواند توسعه را سرعت بخشد.

به گزارش ایرنا، گسترش آموزش عالی در کشور در سه دهه گذشته جمعیت کثیری از جوانان راکه امید به کسب مشاغل خوب و آینده بهتر داشتند ،به سوی خود جذب کرد. اما آماده نبودن بازار کار برای جذب این نیروها ، سبب شد که تمایل به ادامه تحصیل و کسب دانش بالاتر در بین این قشر افزایش یابد.

نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت بیکار کشور را در سال یاد شده ۲ میلیون و ۵۶۰هزار و ۲۲ نفر نشان می دهد که ۷۶۸ هزار و ۵۱ نفر آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و به عبارتی بیش از ۳۰ درصد جمعیت بیکار کشور تحصیلات عالی دارند.

نتایج این بررسی حاکی از آن است که بیشترین درصد بیکاری در میان رشته های مهندسی، تولید و ساخت با ۳۲٫۷ درصد و در مرتبه بعدی فارغ التحصیلان رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق با ۲۸٫۹ درصد است.نتایج این سرشماری همچنین نشان می دهد از میان ۷۶۸ هزار و ۵۱ نفر فارغ التحصیل بیکار (حدود ۳۰درصد جمعیت بیکار کشور) ۵۲درصد را زنان به خود اختصاص داده اند.بیکاری فارغ التحصیلان به تفکیک جنسیت نشان می دهد، مردان با ۴۹٫۱ درصد در رشته های مهندسی و زنان با ۳۳٫۳ درصد در رشته های علوم اجتماعی بیشترین درصد بیکاری را در میان رشتـه‌های دانشگاهی یاد شده به خود تخصیص داده اند.شکی نیست که مسیر توسعه در ایران از راه‌های گوناگونی عبور می کند و ساختارهای اقتصاد کشور به دلیل اینکه نیازمند فرصت های بیشمار است، برای تمامی رشته های دانشگاهی ظرفیت بالایی دارد.

نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ همچنین نشان می دهد که ۶۵درصد فارغ التحصیلان بیکار دارای مدرک کارشناسی و ۲۶درصد مدرک کاردانی دارند.

بررسی ها نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته همواره جذب فارغ التحصیلان کاردان سهل تر از کارشناس است و اقتصاد پویا می تواند با نیروهای تکنسین ماهر چرخهای اقتصاد خود را تحرک بخشد.ساخت و تولید لازمه حرکت صنعتی است و درصورتی که فارغ التحصیلان رشته های یاد شده نتوانند جذب بازار کار شوند، باید چرایی آن را در بازار یا پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌ها بدون توجه به نیاز بازار کار جستجو کرد.این موضوع از دو بعد دیگر قابل بررسی است. از یک منظر ، بازار کار ممکن است گنجایش جذب نیرو نداشته باشد که باید دید چرا ساختارهای اقتصاد کشور که نیازمند توسعه است، از جذب نیروی کار غافل می ماند.از سوی دیگر می توان به این نتیجه رسید که تربیت نیروی انسانی مطابق با نیازهای بازار کار نیست و دانشگاه‌های کشور بیش از نیاز و بدون توجه به نیاز بازار نیروی متخصص پرورش می دهند که این امر نیاز به آسیب شناسی دارد.بسیاری از کشورها که دارای مازاد نیروی کار تحصیلکرده هستند، نیروی کار خود را صادر می کنند و ارز قابل توجهی از این محل بدست می آورند.بی تردید،صدور نیروی کار ارزشمند در سایه تعامل با دیگر کشورها حاصل می‌شود. کشورهای اروپایی که هم اکنون با رشد منفی جمعیت مواجه هستند، می توانند بستر بسیار مناسبی برای جذب نیروی کار ایرانی باشند.

بالا بودن میزان بیکاری در میان فارغ التحصیلان زن رشته های علوم اجتماعی، حاکی از آن است که دانشگاه های کشور در بسیاری از مناطق جذب بالایی در رشته های علوم نظری دارند.هم اکنون بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند و دختران جوان به دلیل گرایش به تحصیلات عالی که به طور عام بیش از مردان است، جذب رشته هایی که ظرفیت بالای پذیرش دارند، می شوند.

ایران سرزمین بکری برای مطالعات اجتماعی است و این مطالعات می تواند بستر برنامه ریزی باشد. بررسی قومیت های گوناگون، جمعیت، مهاجرت، زنان، فرهنگ های متنوع، عشایر، بیکاری، حاشیه نشینی، صنایع دستی، طلاق، کودکان کار، آسیب های اجتماعی و هزاران موضوع دیگر در جامعه وجود دارد که هر کدام می تواند سوژه ای برای بررسی های بسیار متنوع باشد و شکی نیست که فارغ التحصیلان حوزه های علوم اجتماعی می‌توانند در این بسترها فعال شوند.

در این میان صنعت گردشگری از جمله زمینه‌های جذب بالای نیروی متخصص است. توسعه این صنعت نه تنها فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی را به لحاظ ساخت و ساز، بلکه رشته های بهداشت و رفاه را به دلیل ارایه خدمات گوناگون به گردشگران، رشته های علوم نظری را به واسطه بررسی نیازهای گردشگران و چگونگی هماهنگی فرهنگی می تواند به کار گیرد.

حضور نیروهای تحصیلکرده در بخش های متعدد اقتصادی می تواند بهره وری را افزایش دهد. آموزش های کوتاه مدت یکی از راهکارهای مهم است که می تواند افراد را به واسطه داشتن مهارت، سریعتر جذب بازار کار کند.

اقتصادی که مسیر پویایی را طی می کند، همواره نیازمند نیروی کار ماهر است. مهارت می‌تواند از طریق تحصیلات عالی یا از طریق دوره‌های کوتاه مدت حاصل شود. اما آنچه که مهم است، این است که نباید از نیروی کار متخصص غافل شد.رشد و توسعه اقتصادی تنها با اندیشه و دستان توانمند نیروی انسانی میسر می شود و لذا باید ساختارهای اقتصادی را در مسیر توسعه به گونه ای طراحی کرد که بتواند پاسخگوی نیروی جوان کارآمد باشد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ