امروز در تاریخ
ترورامپراتور روم در فرانسه
والنتینیان دوم امپراتور روم که در جنگ با شاپور دوم ـ شاه ساسانی ایران بر سر ارمنستان شکست خورد ۱۵ ماه می ۳۹۲ میلادی در سرزمین گُل (فرانسه) ترور شد. وی طبق قرارداد متارکه جنگ با ایرانِ اَبَرقدرت، متعهد شده بود که در امور ارمنستان و گرجستان مداخله نکند.شاه وقت با هدف تحکیم اتحاد هزاران ساله ایران و ارمنستان، در سال ۳۸۴ میلادی پادشاه ارمنستان را داماد خود کرد و خواهر خود را به عقد ازدواج او درآورد. پادشاه ارمنستان منصوب ایران بود .

بسط نفوذ فرانسه در ایران
پانزدهم ماه می ۱۶۶۵ یک هیات فرانسوی مرکب از پنج نفر که از سوی لویی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه برای عقد یک قرارداد به اصطلاح؛ پیمانِ مودّت با شاه عباس دوم به اصفهان فرستاده شده بود وارد این شهر شد که پایتخت ایران بود.این هیات در آن زمان موفق به امضای قرارداد مورد نظر نشد. سال بعد شاه عباس دوم در ۳۵ سالگی درگذشت و چنین قراردادی میان ایران و فرانسه، در زمان شاه سلطان حسین بسته شد.

تظاهرات میهنی ایرانیان برضد وثوق الدوله
۲۵ اردیبهشت ۱۲۹۶ در میدان تاریخی بهارستان بر ضد وثوق الدوله رئیس الوزراء وقت تظاهرات طولانی و انبوه صورت گرفت که به زد و خورد تظاهرکنندگان و ماموران مسلح دولت انجامید. این، خشونت بارترین تظاهرات چهل روزه بر ضد وثوق الدوله بود. اعتراض و تظاهرات از زمانی آغاز شد که تهرانی‌ها متوجه شدند، وثوق الدوله ماه پیش از آن ـ و در پس پرده ـ ایجاد نیروی نظامی انگلیسی «اس . پی . آر» به فرماندهی «ژنرال پِرسی سایکس» مرکب از افراد محلی و افسران انگلیسی اعزامی از هندوستان را در منطقه تحت نفوذ انگلستان در ایران به رسمیت شناخته است .

اعلام جرم احمد دهقان بر ضد قوام السلطنه
در این روز در اردیبهشت سال ۱۳۲۷ هجری خورشیدی احمد دهقان نماینده وقت مجلس و ناشر مجله تهران مصور برضد قوام السلطنه به دادستان تهران اعلام جرم کرد و با ارائه اسناد و مدارک، او را متهم به ارتکاب خیانت نسبت به وطن کرد. احمد دهقان در خرداد ۱۳۲۹ به قتل رسید و گفته شد که قاتل او از کارکنان سابق شرکت نفت (شرکت وابسته به انگلستان) بود.

پاپ مجوّز «شکنجه کردن» صادر کرد!
در چنین روزی در ماه می سال ۱۲۵۲ میلادی، پاپ وقت ـ اینوسنت چهارم با امضاء یک فرمان، مجوّز شکنجه کردن کسانی را که منکر وجود خدا بودند ، صادر کرد.این فرمان، در آن عهد و در عمل، پروانه روال شکنجه در دنیای کاتولیک شد، به گونه ای که هرکس را که می خواستند شکنجه کنند، انگ خدا نشناسی می زدند.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ