امروز در تاریخ
«همدان» پایتخت ایران شد
تاریخنگاران دوران معاصر بر پایه نوشته های مورخان عهد باستان و اسناد باقی مانده از آن عهد و محاسبات تقویمی، ۱۲ ژوئن در سال ۶۲۵ پیش از میلاد را روزی دانسته اند که هوخشتره شهر همدان را پایتخت ایران کرد. همدان که مورخان یونانی آن را «اکباتانا» نوشته اند قبلا در تابستانها محل «همایی و نشست» بزرگان بود و احتمالا نام آن ـ هَمِدان ـ به همین دلیل انتخاب شده است.

آغاز بپاخیزی ابومسلم خراسانی
ابومسلم خراسانی بپاخیزی خود برضد بنی امیه را از ۳۱ سالگی و از ژوئن ۷۴۷ میلادی و ۹۶ سال پس از تکمیل استیلای اعراب بر ایران آغاز کرد و طبق محاسبات برخی از مورّخان از نهم ژوئن آن سال. ابومسلم حکومت بنی امیه را سلطنتی و غیراسلامی و رفتار آنان را به دور از شریعت و احکام اسلامی اعلام کرد و برانداختن ایشان را یک فریضه خواند و دیری نپایید که به جنبش عباسیان پیوست و سردار هواداران
مسلح آنان شد.

پیروزی ۳۰ هزار استقلال طلب ایرانی بر ارتش عباسیان
۱۲ ژوئن سال ۸۱۳ میلادی ۳۰ هزار داوطلب ایرانی که از خراسان به حرکت آمده بودند تا مأمون را خلیفه عباسیان کنند در نبرد همدان ـ در تاریخ عمومی جنگ ها؛ نبردی قاطع و میهنی ـ بر سپاه انبوه عباسیان پیروز شدند. این داوطلبان که توسط شبکه های
زیرزمینی ایراندوستان خراسان بزرگتر آماده شده بودند قبلا در محل تهران امروز سپاه خلیفه را که از لحاظ شمار سه برابر آنان بود درهم شکسته و فراری داده بودند. انگیزه واقعی این داوطلبان کسب استقلال وطن خود بود.

نبرد نرماشیر و فراری شدن محمدخان یاغی
۱۲ ژوئن سال ۱۸۰۵ در نبرد نَرماشیر، نیروهای دولتی به فرماندهی نوروزخان قاجار بر واحدهای محمدخان حاکم یاغی بَم پیروزشدند و او را به بلوچستان فراری دادند که از آنجا به منطقه هِلمند رفت و مخفی شد. در نبرد نرماشیر، چون محمدخان فاقد توپخانه موثر بود شکست خورد و با این که دولت آماده دادن اَمان به او بود فرار کرد.

فرماندهی ژاندارک بر فرانسویان
دوازدهم ژوئن ۱۴۲۹ و در جریان جنگ های ۱۱۶ ساله انگلستان و فرانسه ، فرانسویان برای نخستین بار بر انگلیسی ها پیروزشدند و ویلیام لاپل امیر سافولک فرمانده نیروی انگلیسی را به اسارت گرفتند. ژاندارک جوان از۱۱ ژوئن کار فرماندهی فرانسویان را برعهده گرفته بود. قبلا ژاندارک تنها در جریان نبرد، فرانسویان ناامید و فرسوده را تشویق به ادامه محاربه می کرد که از ۱۱ ژوئن کار فرماندهی را مستقیما به دست گرفت .
www.iranianshistoryonthisday.com

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ