امروز در تاریخ
دستور احیاء صنعت فرش ایران

شاه اسماعیل صفوی که در مارس ۱۵۰۲ میلادی شیعه اثنی عشری را مذهب رسمی ایرانیان اعلام کرد سه ماه بعد ، ۱۵ ژوئن همین سال، دستوری برای احیای صنعت فرش ایران به همان گونه که در عهد ساسانیان بود صادر کرد که در آن تأکید بر بازگشت به اصالت قدیم فرش ایران و استفاده از نقش و تصویر گیاهان و حیوانات شده بود.

لغو امتیاز نفتی دو کمپانی آمریکایی در ایران

۲۵ خرداد سال ۱۳۱۷ و پنج سال پس از تصویب تمدید قرارداد امتیاز نفت انگلستان به مدت ۶۰ سال در مجلس!، دولت وقت امتیاز نفت شمال را که قبلا به دو شرکت آمریکایی داده شده بود لغو و کان لم یکن اعلام داشت. در سال ۱۳۱۲ که مذاکره برای تمدید قرارداد نفت انگلستان در جریان بود، نظر به ملاحظات روابط با مسکو، نفت شمال ایران مستثنی شده بود.

دوران کوتاه نافرمانی های مسلحانه در ایران

برکناری سیّد ضیاء طباطبایی یزدی از نخست وزیری و دادن مقام او به قوام السلطنه و عیان شدن مداخلات خارجی در ایران سبب وقوع چند نافرمانی مسلحانه در ایران وقت شده بود. درحالی که سرهنگ محمدتقی خان پسیان در خراسان و میرزا کوچک خان در گیلان با ضعف های حاکمیّت در تهران به مخالفت برخاسته بودند، ۲۵ خرداد ۱۳۰۰ ساعد تنکابنی ـ افسر ارتش و پسر سپهسالار ـ تنکابن را تصرف و اعلام کرده بود که به تهران نیرو خواهد فرستاد تا وطن را نجات دهد.

آموزش اجباری بزرگسالان در ایران

وزارت فرهنگ ایران ۲۵ خرداد ۱۳۱۵ در سراسر کشور اقدام به ایجاد کلاس درس برای آموزش بزرگسالان کرد و شرکت در این کلاسهارا برای اتباع ۱۸ تا ۴۰ ساله که خارج از مدارس بودند اجباری اعلام داشت. این کلاسها به مدارس اکابر شهرت یافته بود. کار مدارس بزرگسالان که در آنها روزنامه رایگان هم توزیع می شد با یک وقفه کوتاه در اوایل اشغال نظامی ایران و بویژه به سبب شیوع بیماری تیفوس از سر گرفته شد و مطلقا رایگان بود .

پیدایش حکومت پارلمانی

امروز سالروز امضای فرمان مگنا کارتا است. کینگ جان پادشاه وقت انگلستان زیر فشار بزرگان کشور و ژنرالهای ارتش این فرمان را ۱۵ ژوئن سال ۱۲۱۵ میلادی امضاء و مُهر کرد که آغاز پیدایش حکومت پارلمانی در جهان بشمار آورده شده است.

پاپ «مارتین لوتر» را مرتد خواند

۱۵ ژوئن سال ۱۵۲۰ روزی است که پاپ وقت «لئون دهم» مارتین لوتر کشیش آلمانی را که تز تازه ای مطرح ساخته بود مرتد خواند، از کلیسای کاتولیک بیرون راند و تهدید به تکفیر کرد. با وجود این، لوتر و روش او مذهب تازه ــ پروتستان باقی ماند و در سراسر جهان ششصد میلیون پیرو دارد.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ