امروز در تاریخ
ناپدید شدن سپاه ۴۰ هزار نفری ایران در غرب صحرای مصر
در تابستان سال ۵۲۵ پیش از میلاد، و طبق محاسبات تقویم نویسان بر پایه نوشته های هرودت و سایر مورخان باستان نگار؛ ژوئیه این سال یک سپاه چهل هزار نفری ایران که از سوی کامبیز دوم مامور شناخت و تصرف مناطق جنوبی و جنوب شرقی لیبی و ضمیمه ساختن آنها به متصرفات ایران در مصر شده بود در غرب صحرای مصر و در منطقه «واحه سیوا» گرفتار توفان شن شد و در زیر شن مدفون گردید که فصلی از تاریخ قرون قدیم تحت عنوان «سپاه گمشده پارسیان» را تشکیل می دهد.

صلح هادریان با ایران و مرگ او
هادریان امپراتور روم پس از ۲۱ سال حکومت دهم ژوئیه سال ۱۳۸ میلادی درگذشت پانزده سال پیش از آن پا به شرق مدیترانه گذارده بود که خسرو، شاه اشکانی ایران با سپاهی گران به جنگ او شتافت. دو ارتش در کنار رود فرات شمالی به هم رسیدند ولی هادریان به خسرو پیام فرستاد که برای جنگیدن نیامده است بلکه
می خواهد که اختلاف نظرهای دو امپراتوری از راه مذاکره و با امضای قرارداد حل شود. خسرو پیشنهاد او را پذیرفت و مذاکرات مستقیم طرفین به امضای قرارداد صلح و دوستی مورخ دهم جولای ۱۲۳ میلادی انجامید.

یک معمّا در تاریخ معاصر ایران
در جلسه ۱۹ تیرماه سال ۱۳۴۱ شورای وزیران که با حضور شاه تشکیل شده بود دکتر علی امینی نخست وزیر وقت و شاه بر سر بودجه ارتش در برابر هم قرار گرفتند و دلایل یکدیگر را در این زمینه با صراحت رد کردند. این، در حالی بود که امینی از دریافت وام از اروپائیان و کمک اقتصادی از آمریکا هم مایوش شده بود.
معمّا در اینجاست که چرا غرب به ویژه آمریکا که کمک کرده بود امینی روی کار آید و دست به اصلاحات بزند که انجام آنها مانع گسترش افکار سوسیالیستی در ایران شود به وعده کمک مالی به او وفا نکرده بودند. به علاوه، چرا امینی با تقویت بنیه ارتش که مورد نظر آمریکا بود مخالفت می کرد؟.

سالگرد درگذشت خالق داستان آرتور کونان دویل
آرتور کونان دویل داستان نگار انگلیسی و خالق داستان معروف «شرلاک هلمز» هفتم جولای ۱۹۳۰ در ساسکس انگلستان در ۷۱ سالگی درگذشت. دویل موفق به دریافت لقب «سر» شده بود. دویل می گفت که با ارواح تماس دارد. او که ۶۰ کتاب تالیف کرده است از بیماری قلبی درگذشت.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ