امروز در تاریخ
پیروزی بزرگ ارتش ایران در رومانی و مولدوای

جولای سال ۵۱۳ پیش از میلاد، و طبق محاسبات تقویمی مورخان اروپایی؛ ۱۳ جولای ارتش ایران نیروهای کنفدراسیون گتائه را در کنار دانوب جنوبی، منطقه داکیه رومانی امروز شکست داد و سراسر بالکان شرقی را ضمیمه قلمرو ایران ساخت.داریوش این پیروزی، و دلیل لشکرکشی به اروپا را در کتیبه ای شرح داده و مناطق متصرفه را نام برده است.

روزی که تبریز به دست عثمانی افتاد

نیروهای سلطان سلیمان عثمانی درجریان لشکرکشی دوم این امپراتوری به ایران، ۱۳ جولای ۱۵۳۴ شهر تبریز را تصرف کردند و سپس متوجه شروان، سلطانیه و حتی گیلان شدند. عثمانی ها با استفاده از درگیری داخلی شاه طهماسب صفوی، ضدیت سران ایلات تُرک تشکیل دهنده نیروی قزلباش با یکدیگر و دشواری هایی که با برادرانش داشت و نیز درگیری دولت صفویان با ازبکان در شمال شرق ایران، پای به ایران گذارده بودند.

ریشه مسائل ایران از دیدگاه استاد نصرالله فلسفی

۲۲ تیرماه ۱۳۴۴ دانشگاه تهران تاریخ دو جلدی «زندگی شاه عباس اول» تالیف استاد نصرالله فلسفی را به توزیع داد و کتاب درسی شد. فلسفی با این تالیف، تاریخنگاری را در ایران وارد عصر تازه ای کرد. نصرالله فلسفی، اضمحلال امپراتوری ایران در قرن هفتم میلادی را به حساب تضعیفِ منش، کردار و پندار خوب ایرانی، تَن آسان شدن ایرانیان و فرسوده شدن ارتش به سبب جنگ های غیر ضروری، ورود فساد به دستگاه دولت و ایجاد دودستگی و جناح میان بزرگان کشور و درگیری این جناح ها با یکدیگر به ویژه قتل بزرگمهر ـ مَرد خردمند ایران می دانست.

خشم ایرانیان در پی انتشار رقم تولید نفت ایران

۲۲ تیرماه ۱۳۴۵ ارقام تولید نفت ایران که در دست کنسرسیوم نفتی غرب بود انتشار یافت. طبق این اعلامیه رسمی، تولید نفت ایران در آن زمان به روزانه، ۲ میلیون و ۴۳ هزار بشکه رسیده بود. روزنامه ها جرأت به خرج داده و در خبر تنظیمی خود از آن اعلامیه، سهم ایران از درآمد این میزان تولید را که تقریبا ناچیز بود نوشته بودند. این گزارش آنچنان مردم را به خشم آورده بود که همان شب و طبق گزارش خبرنگار کشیک روزنامه اطلاعات؛ بیش از ۵۰۰ نفر ـ تلفنی با این روزنامه، از نظام حکومتی وقت که نفت را به کنسرسیوم کمپانی های نفتی غرب داده بود انتقاد کرده بودند .

www.iranianshistoryonthisday.com

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ