امروز در تاریخ
مجسمه شاپور یکم در تنگ چوگان
در جریان افتادن منطقه ای از ایران که اینک استان فارس است به دست اعراب، ۲۵ آگوست سال ۶۴۳ میلادی یک سردار عرب به نام نصر ابن سیّار در تنگ چوگان وارد غاری شد که یک مجسمه بزرگ سنگی از شاپور یکم در آنجا قرارداده شده بود و غار پُر از آثار تاریخی و هنری ایرانیانِ [آن دوران] بود. نصر دستور افکندن مجسمه شاپور را از جایگاهش داد و آثار دیگر هم از آسیب در امان نماند. نصر پیشنهاد مردم محل را که در برابر دریافت مقداری زر از آنان، اجازه دهد که مجسمه را به حالت اول بازگردانند ردّ کرد.

تعرض نظامی انگلستان و شوروی به ایران
رضاشاه به توان دفاعی ارتش اطمینان داشت و باور نمی کرد که در میان نظامیان کسانی پیدا شوند که در لحظه دفاع، نیروها را مرخص کنند!!!.
اندکی پس از عبور نیروهای انگلستان و شوروی از مرزها و ورود به خاک ایران، نمایندگان سیاسی دو کشور در تهران، در یادداشتی که تسلیم علی منصور نخست وزیر وقت کردند جریان این لشکرکشی را به او اطلاع دادند. برای رسیدگی به این واقعه پیش از ظهر سوم شهریور جلسه شورای وزیران در حضور رضا شاه تشکیل شد.

رویدادهای سوم شهریور ۱۳۳۲
سوم شهریور ۱۳۳۲، شش روز پس از براندازی ۲۸ امُرداد، بازگرداندن افسران و مقاماتی را که دکتر مصدق بازنشسته کرده بود به کار، توزیع مقامات کشوری و لشکری میان دوستان زاهدی، دستگیری هواداران دکتر مصدق و بگیر و ببندهای دیگر ادامه داشت. در این روز بازجوئی از سرهنگ ممتاز و سروان داور پناه و سروان فشارکی که ۲۵ امُرداد کودتای سرهنگ نصیری را خنثی کرده بودند ادامه یافت.

لیندن جانسون و اندرزهای واشنگتن به تهران
سوم شهریور ماه ۱۳۴۱ لیندن جانسون معاون جان اف. کِنِدی رئیس جمهوری (لیبرال) وقت آمریکا وارد تهران شد و با شاه و مقامات ایران مذاکره کرد. گزارش شده بود که «کندی» در پیامی که توسط جانسون برای شاه فرستاده بود خواسته بود که در انجام اصلاحات درنگ نکند.
برنامه اصلاحات را علی امینی قبلا آغاز کرده بود. شش ماه بعد از این روز، طرح های شش گانه معروف به انقلاب سفید به رفراندوم گذارده شد و اعلام گردید که به تصویب رسیده است. بانوان نیز برای نخستین بار در این رفراندوم که ششم بهمن ماه سال ۱۳۴۱ برگزار شد شرکت کردند.

درگذشت «نیچه» مؤلف «چنین گفت زرتشت»
«فردریک ویلهلم نیچه » بیست و پنجم آگوست ۱۹۰۰ در ۵۶ سالگی درگذشت. «نیچه» فیلسوف آلمانی و نویسنده کتابهای«تولد تراژدی»، «چنین گفت زرتشت» و “آن سوی خوب و بد” بود.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ