امروز در تاریخ
داستان نامگذاری دو «ماراتُن»
یک میهندوست آتنی به نام فیلیپیدس پس از اطلاع از تصرف جزیره «اوبوآ» توسط نیروی دریابُرد ایران و پیاده شدن طلیعه این نیرو در «آتیکا» و دشت ماراتن، دویست و چهل کیلومتر فاصله آتن تا اسپارت را در دو شبانه روز دوید تا از سران اسپارت بخواهد که نیروی کمکی به آتن بفرستند تا به دست ایرانیان نیفتد. وی دوم سپتامبر سال ۴۹۰ پیش از میلاد به اسپارت رسید و درخواست خود را مطرح ساخت.

محاکمه صحرائی خائنان!
۱۱ شهریور ۱۳۲۰ رضاشاه که هنوز نمی دانست انگلستان و شوروی برکناری، تبعید و اسارت او را از شرایط تغییرناپذیر برای ترک مخاصمه مطرح کرده بودند، عصا بر زمین می زد و تاکید برتسریع تشکیل دادگاه نظامی زمان جنگ با حضور شخص خود داشت تا مقامات نظامی که سربازان پادگان ها را مرخص کرده بودند محاکمه و اعدام شوند.

افسران مصدقی پلیس در اختیار وزارت کار گذارده شدند
یازدهم شهریور ۱۳۳۲ سازمان شهربانی دولت زاهدی تصمیم گرفت که آن دسته از افسران این سازمان را که از دکتر مصدق و نهضت ملی هواداری کرده بودند و شهرت ناسیونالیستی داشتند، ولی دلیل محکمی برای زندانی کردنشان وجود نداشت اخراج یا در اختیار وزارت کار قرار دهد که چنین شد.

دیدار هوا گوفنگ رئیس وقت دولت چین با شاه
شهریور۱۳۵۷ که تظاهرات در بسیاری از نقاط ایران ادامه داشت، «هوا گوفنگ» صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس شورای وزیران وقت چین که به ایران آمده بود با شاه دیدار و گفتگو کرد که برخی از مورخان، آن را یک اشتباه دیپلماتیک رهبر وقت چین نوشته اند. “هوا ” هنگامی با شاه ملاقات کرد که سران دولت های دیگر از تماس مستقیم با او ابا داشتند و احتیاط می کردند.

کسی که مسابقه های پهلوانی المپیک را زنده کرد
بارون پیر دو کوبرتین احیاء کننده مسابقه های پهلوانی المپیک دوم سپتامبر سال ۱۹۳۷ در ۷۴ سالگی درگذشت. وی که متعلق به یک خانواده از اشراف فرانسوی بود در نطقی که در ۱۸۹۲ در دانشگاه سوربن ایراد کرد پیشنهاد کرد که مسابقه های المپیک که بیش از ۱۴ قرن پیش از آن به تصمیم یک امپراتور مذهبی روم ممنوع شده اند از سر گرفته شوند، زیرا که وزرش عامل تندرستی است و مسابقه های جهانی ورزشی باعث نزدیک شدن ملت ها به یکدیگر و ایجاد یک محیط مسالمت آمیز در جهان
خواهد شد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ