امروز در تاریخ
افتادنِ زودگذرِ تبریز به دست سلطان سلیم عثمانی

هفتم سپتامبر سال ۱۵۱۴ نظامیان عثمانی وارد تبریز شدند. این یگانها به فرماندهی مستقیم سلیم اول سلطان عثمانی ۲۳ آگوست در دشت چالدران نیروهای شاه اسماعیل صفوی را شکست داده بودند. سلطان سلیم و نظامیانش بر اثر حملات غیر منظم نیروهای شاه اسماعیل و مقاومت مردم تبریز نتوانستند مدت طولانی در این شهر بمانند و بیرون رفتند.

هدف عمده سلطان سلیم از حمله به ایران؛ جلوگیری از گسترش شیعه اثنی عشری که مذهب رسمی ایرانیان اعلام شده بود به متصرفات عثمانی و پیوستن شیعیان قلمرو عثمانی به دولت تازه تاسیس صفوی ایران بود .

درخواست وثوق الدوله از انگلستان و روسیه!

۱۶ شهریور ۱۲۹۴ وثوق الدوله رئیس الوزراء وقت که شهرت به انگلوفیل بودن داشت از دو دولت انگلستان و روسیه که سرگرم تکمیل اجرای قرارداد تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ بودند و می خواستندکه مالیه و ارتش ایران را زیر کنترل بگیرند خواست که فعلا این کاررا به تعویق اندازند. گفته شده است که وثوق الدوله به اشاره لندن درخواست تعویق آن تصمیم را کرده بود زیرا بر لندن یقین حاصل شده بود که روسیه در جنگ جهانی اول که از سال پیش از آن آغاز شده بود پیشرفتی نخواهد داشت و قدرت سابق را از دست خواهد داد و درنتیجه، انگلستان دیکته گر اصلی در ایران خواهد بود.

تدریس تاریخ ایران به سربازان وظیفه

نیمه شهریور ۱۳۳۱ محمد مصدق نخست وزیر وقت و در عین حال وزیر دفاع ملی ترتیب تازه ای برای آموزش سربازان نظام وظیفه ای ایران در پادگان ها داد. طبق این دستور العمل، ‌به یک سرباز وظیفه که طبق قانون ایران «یک تکلیف ملی و اجباری» است باید در ساعات روز در پادگان ها و اردوگاه‌ها ‌آموزش رزم و در ساعات اوایل شب درس تاریخ، ایرانشناسی، شجاعت و فداکاری برای صیانت مرز و بوم داده می شد تا جوان ایرانی بداند که بر روی چه خاکی زندگی می کند و در طول تاریخ دو هزار و پانصد ساله چه مردانی و چگونه از آن دفاع کردند و جان دادند تا باقی و آزاد بماند.

چاه نفت شماره ۶ قم

در این روز در سال ۱۳۳۵ چاه نفت شماره ۶ قم در منطقه البرز نیز به نفت رسید. چاه شماره ۵ در منطقه البرز که در عمق دو هزار و ۶۷ متری به نفت رسیده بود از چهارم شهریور بر اثر فشار گاز طبیعی دچار فوران شده بود که خروج نفت از آن مدت ها ادامه داشت تااینکه از خارج کارشناس دعوت کردند و آن را خاموش ساختند.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ