امروز در تاریخ
درخواست یمنی ها از خسروانوشیروان
هشتم سپتامبر ۵۶۲ میلادی تنی چند از سران یمن در تالار معروف به طاق کسری در شهر تیسفون پایتخت آن زمان ایران با خسروانوشیروان، شاه وقت ایران ملاقات کردند و از او خواستند که برای اخراج حبشی ها از وطنشان نیرو به یمن فرستد. اواین درخواست را پذیرفت و دستور داد که سپاه کرمان ـ سیستان و سپاه پارس با کشتی به یمن فرستاده شوند.
برکناری و تبعید عین الدوله
۳۴روز پس از امضای فرمان مشروطیت، مظفرالدین شاه قاجار در ظاهر برای جلب مشروطه خواهان و در باطن بر اثر فشار انگلستان، شهریور ۱۲۸۵ بلافاصله پس از تایید آیین نامه انتخابات مجلس، حکم برکناری عین الدوله را از رئیس الوزرایی صادر و وی را از تهران تبعید کرد.
مردی که میهنش را به انگلستان فروخت
در این روز از شهریور ۱۳۰۵ مجلس «حسین پیرنیا» را به نخست وزیری انتخاب کرد که وی این سمت را نپذیرفت.
وی بعدا به اصرار رضاشاه تسلیم شد وحاضر به تشکیل کابینه شد و فروغی (ذکاءالمک) و حسن وثوق (وثوق الدوله) را به سمت وزیران جنگ و دادگستری کابینه اش معرفی کرد که با اعتراض شدید و پیگیر دکتر محمد مصدق نماینده تهران رو به رو شد که فروغی را بی ارتباط با بیگانه (دولت لندن) نمی دانست و و ثوق الدوله را عامل انگلیس و
یک خائن.
تصویب نخستین قانون کیفری ضدِ پارتی بازی
در این روز در شهریور ۱۳۱۲، ماده ۲۳۸ مکرر با یک تبصره و دو بند بر قوانین کیفری ایران اضافه شد که در آن زمان یک انقلاب اداری محدود به شمار
آمده بود.
طبق این قانون که از نیمه دوم شهریور همان سال به اجرا درآمد هرکس که از نفوذ خود و دیگران ــ واقعی یا کاذب ــ در ادارات و سازمان های دولتی سوء استفاده کند به مجازات حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و جریمه نقدی از صد تا هزار تومان محکوم خواهد شد.
رویداد خونین میدان ژاله شهر تهران
۱۷شهریور ۱۳۵۷ که در آن سال مصادف با جمعه بود روزی است که واحدهای فرمانداری نظامی تهران در میدان ژاله به سوی مخالفان نظام حکومتی وقت که تظاهرات وسیعی را به راه انداخته بودند آتش گشودند که ضمن آن ده ها تن کشته یا مجروح شدند. دولت جمع تلفات را ۳۰۸ کشته و مجروح و فرمانداری نظامی تهران ۵۸ کشته و ۲۰۵ مجروح اعلام کرده بود .
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ