انتشارگزارش سال بورس‌های مشتقه جهان
فدراسیون جهانی بورس ها سالانه پرسشنامه ای را با هدف بررسی عملکرد بورس های مشتقه در میان اعضـــای اصلی و وابسته خــود توزیع می کند. در تهیه گزارش سال ۲۰۱۸ تعداد چهل و هشت بورس از نقاط مختلف جهان مشارکت کردند.در میان بورس های جهان، بورس اروپایی یورکس و بورس ژوهانسبورگ با ۱۵ نوع ابزار مختلف، متنوع ترین بازار های مشتقه جهان در سال ۲۰۱۷ نامیده شدند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران ، سال ۲۰۱۸ در بازارهای مالی با نوسانات فراوانی همراه بود و تا حدودی بازار های با ثبات سال ۲۰۱۷ را متحول کرد.

این دگرگونی ها پارسال با افت رشـــد جهانی اقتصاد، درگیری های ژئوپلتیک و تجاری بین قدرت ها، نگرانی از سیاست های پولی انقباضی و فراز و فرود های نرخ ارز های مختلف همراه بود. در بازار های سرمایه، با وجود شروع بسیار خوب، ارزش بازار بورس های مختلف در پایان سال، شاهد کاهش چشمگیر بود با این وجود، در بازار های مشتقه ارزش و حجم مبادلات به ترتیب بیش از ۱۵ و ۱۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ رشد داشت. برای نخستین بار از سال ۲۰۰۵ میلادی، مجموع حجم قرارداد های بادله شده در بازار های مشتقه از عدد ۳۰ میلیارد عبور کرد و حتی نسبت به سال ۲۰۱۷ هم رشدی ۲۱ درصدی را تجربه کرد.

این رشد در تمام نقاط و مناطق تحت بررسی فدراسیون جهانی بورس ها ابل مشاهده بود به طوری که در آمریکا و «آسیا ـ اقیانوسیه» ؛ «اروپاـ خاورمیانه ـ آفریقا» به ترتیب با ۲۴، ۲۷ و ۵ درصد رشد سالانه روبرو بودیم.تقریبا تمام انواع مشتقات از جمله سهمی، شاخصی، ارزی، نرخ بهره و کالایی با افزایش حجم معاملات در سال ۲۰۱۸ به کار خود پایان دادند.

حجم مبادلات اوراق مشتق سهمی در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۱۳ و نیم میلیارد قرارداد رسید که حدود ۳۴ درصد از سال ۲۰۱۷ پیشی گرفت در این میان، معاملات آتی و اختیار معامله تک سهم و شاخصی سهم به سزایی در این روند داشتند.بر اساس نظر سنجی به عمل آمده در سال ۲۰۱۸، قرارداد های آتی و اختیار معامله شاخص سهمی به عنوان پر معامله ترین ابزار در بیش از ۳۰ بورس مشارکت کننده در مطالعه داد و ستد می شوند.

پس از این دو محصول، اختیار معــامله تک سهم، قرارداد های آتی کالایی و آتـــی تک سهم از مهـمترین و متداول ترین محصولات مشتقه بورس های دنیا به حساب می آیند.در میان بورس های کشورها و مناطق مختلف، بورس اروپایی یورکس و بورس ژوهانسبورگ با ۱۵ نوع ابزار مختلف متنوع ترین بازار های مشتقه جهان در سال ۲۰۱۷ نامیده شدند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ