انتشار نخستین تصویر از «عمرالبشیر» بعد از کودتای ارتش
 

منابع خبری تصویری را از دیکتاتور سودان پس از سرنگونی حکومتش منتشر کردند.منابع خبری تصویری از «عمر البشیر»، رئیس جمهوری برکنار شده سودان را پس از سرنگونی از قدرت منتشر کردند و گفته می‌شود که این تصویر در بیمارستان محل نگهداری وی گرفته‌شده است. «عمرالبشیر» که ۳۰ سال پیش با کودتا بر سر کار آمده بود ، پس از سه دهه حکومت و دیکتاتوری، خود نیز با کودتای ارتش و نیروهای مسلح این کشور از صحنه سیاست سودان کنار گذاشته شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ