انتشار کتاب زندگی نامه «علامه امینی»
 

کتاب زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی عبدالحسین علامه امینی ، توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

در این کتاب که با شمارگان ۵۰۰جلد به زیور طبع آراسته شده است،« رای امام محمد غزالی در باب واقعه غدیر» ، نوشته حسن بلخاری قهی،« دو کتابخانه در پهلوی هم»، ازمحمدرضاحکیمی، «الغدیر و وحدت اسلامی»، نوشته مرتضی مطهری،« اسلام مجسم»، نوشته حسین نوری همدانی،« امینی بزرگ مرد عالم اسلام و تاریخ»، نوشته سید مرتضی نجومی،« الغدیر پرچم وحدت و سند حقانیت شیعه»، نوشته محمد جواد حجتی کرمانی،«علامه امینی، زمان، اندیشه، تکاپو» نوشته علی ابوالحسن، مطلب «اهل مجادله نبود»، نوشته صدرا صدوقی، «خاطراتی از سوگ علامه عبدالحسین امینی»، از محسن آخوندی، «الغدیر به مثابه منبعی برای تاریخ تشیع»، نوشته رسول جعفریان و دیگر نوشته‌ها و مقالات علمای اسلام و دانشمندان و پژوهشگران اسلام و تشیع گردآوری شده است .

در این کتاب ۳۰۰ صفحه ای تصاویری نیز از مرحوم علامه امینی به چاپ رسیده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ