انتصاب سرپرست جدید جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری
شهرکرد- رئیس جهاد دانشگاهی کشور در حکمی سیروس رضایی را به عنوان سرپرست جدید واحد چهارمحال و بختیاری منصوب کرد.روابط عمومی جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اعلام این خبر افزود : حمیدرضا طیبی رئیس جهار دانشگاهی ایران همچنین از خدمات وحید خلیلی اردلی رئیس پیشین این نهاد در چهارمحال و بختیاری تقدیر کرد ه است .سیروس رضایی پیشتر در حوزه معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری فعالیت داشت.

Email this page

نسخه مناسب چاپ