انتصاب مسئول روابط عمومی شهرداری بابلسر
بابلسر ـ خبرنگار اطلاعات: در حکمی از سوی مهندس رضا رحیمی شهردار بابلسر، مهندس علی محمدی به عنوان مسئول جدید روابط عمومی شهرداری بابلسر منصوب شد.‏علی محمدی مهندس شهرسازی، با ۱۱ سال فعالیت در شهرداری بابلسر با حفظ سمت مسئول تاسیسات، این مسئولیت را به عهده گرفته است. ‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ