«ایلدا» ماده شیر ایرانی به تهران رسید
سرویس خبر: «ایلدا» ماده شیر ایرانی به زودی با هیرمان (شیر نر ایرانی) آشنا می‌شود. پس از آنکه اواسط اردیبهشت ماه یک شیر ایرانی نر به نام هیرمان وارد باغ‌وحش تهران شد، دو روز قبل نیز ماده شیر ایرانی که وعده داده شده بود، به نام ایلدا وارد تهران شد.

این ماده شیر ایرانی چهار ساله است و از باغ‌وحش دوبلین ایرلند به تهران فرستاده شده است.ایمان معماریان دامپزشک باغ‌وحش ارم در گفتگو با خبرنگار فارس درباره وضع این ماده شیر گفت: ایلدا هنوز به دلیل سفر دچار استرس است، اما به خوبی غذا می‌خورد ولی هنوز از جایگاهش بیرون نیامده است.

وی افزود: جایگاه هیرمان و ایلدا فعلاً از یکدیگر جداست ولی تا حدود یک ماه دیگر به یکدیگر معرفی می‌شوند. به گفته دامپزشک باغ‌وحش ارم، ایلدا تا هفته آینده برای حضور در جایگاه و بازدید مردم آماده می‌شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ