عرض ادب به ساحت مقدس امام المغارب و المشارق حضرت امام صادق(ع)
ای صادق آل‌الله
آیت‌الله علی کاظمی‌اردبیلی
 

بر من همه عشق رخ زیبای تو اولی
از هر چه بخواهیم تمنای تو اولی
ای مه ز من آن طلعت تابنده مپوشان
بر دلشدگان روی دل آرای تو اولی
آن قدر بزرگی تو ایا نور مجسم
سرهای بزرگان همه در پای تو اولی
گر غرق شوم در دل دریای خروشان
قربان تو، بر من دل دریای تو اولی
سودای نگاران بدهد گر به کس ارزش
بر من به خداوند که سودای تو اولی
هر سرو و صنوبر که بدیدیم و شنیدیم
از جمله آن‌ها قد و بالای تو اولی
بایست اگر مست شویم از می‌ نابی
مخمور شدن از می و مینای تو اولی
ای صادق ‌آل الله ایا فخر عوالم
از هر عملی عشق و تولای تو اولی
آن حلقه درسی که تو دایر بنمودی
از کار بسی واجب و اولای تو اولی
از عالم ما کاو همه تاریک ز جهل است
یک ذره ز نور دل دانای تو اولی
مبنای خلایق به جهان یکسره ظلم است
مبنای تو عدل است چو مبنای تو اولی
بین سخنانی چه موافق چه مخالف
بر ما همان ارزنده که در رای تو اولی
شادم که ردای ادب و حکمت و دانش
بی‌شائبه بر قامت والای تو اولی
یا جعفرُ(نِ) الصادق ایا کان کرامت
بر کاظمی آن لطف فرح‌زای تو اولی

Email this page

نسخه مناسب چاپ