بازدید اهالی رسانه از نمایشگاه ضدجاسوسی وزارت اطلاعات
سازمان‌های اطلاعاتی با استفاده از شیوه‌ها و شگردهای نوین سعی در کسب اطلاعات محرمانه در ابعاد مختلف را دارند و از آن برای ضربه زدن به کشور بهره برداری می‌کنند.

علیرغم پیشرفت‌های گوناگون و خیره کننده‌ای که در ابزار و ادوات جاسوسی به دست آمده‌، سرویس‌های اطلاعاتی بر این باورند که نیروی انسانی مطمئن‌ترین و کارآمدترین سرمایه برای دستیابی به اطلاعات پنهان است، لذا با حیله‌های گوناگون سعی در نزدیک شدن به نخبگان ، متخصصان و عناصر علمی‌و دانشگاهی کشور را دارند و نسبت به جذب و جاسوس کردن آنها اقدام می‌کنند.

در این میان افرادی که مستقیم یا غیر‌مستقیم ، بالفعل یا بالقوه از قابلیت و میزان دسترسی بالایی در پروژه‌های استراتژیک و محیط‌های تحقیقاتی و علمی ‌برخوردارند مورد نظر سازمان‌های جاسوسی قرار می‌گیرند و توسط آنها با پوشش‌های مختلف و به ظاهر عادی شکار می‌شوند.

جاسوسان در عملیات

جمع‌آوری اطلاعات‌، از هر امکانی بهره برداری می‌کنند که مهمترین آنها عبارتنداز:

۱- دیپلمات‌ها

۲- شرکت‌های خارجی

۳- کارشناسان خارجی

۴- توریست‌ها و مسافران زیارتی و سیاحتی و درمانی

۵- تردد در مرزها

۶- تحقیق، تحصیل و مطالعات علمی‌و پژوهشی

۷- هیات‌های علمی‌و فنی و صنعتی و تجاری

۸- همایش‌ها و مذاکرات موضوعی

۹- سفرها و مأموریت‌های خارج از کشور

۱۰- دوره‌های آموزشی و تبادل علمی‌و فنی

۱۱- شکار متقاضیان ویزا و اقامت در کشور‌های غربی با پوشش مصاحبه.

خطر سازمان‌های اطلاعاتی فقط عملیات جاسوسی و جمع‌آوری اخبار و اطلاعات نیست بلکه نفوذ و

تأثیر‌گذاری در فرآیند تصمیم‌گیری و مسائل اجرایی کشور از دیگر برنامه‌ها و نیازمندی آنها ست.

ازاین رو سازمان‌های جاسوسی می‌خواهند:

الف- اطلاعات و اخبار مورد نیاز خود را جمع آوری کنند.

ب- نقاط ضعف کشور را شناسایی و آنها را تشدید کنند.

ت- نقاط قوت کشور را شناسایی و آنها را تضعیف کنند.

ث- در توانایی‌ها و مقدورات ما نفوذ و آنها را مورد تهاجم قرار دهند.

ج- انگیزه‌های ملی، میهنی و ارزشی ما را تخریب کنند.

به این ترتیب یکی از رویکردها و راهبردهای مبنایی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات راهبرد صیانت و پیشگیری است.

وزارت اطلاعات همچنین در کنار مقابله با تهدیدات امنیتی اقدامات گسترده ای در زمینه پیشگیری از وقوع تهدیدات اتخاذ می‌کند که یکی از این اقدامات برپایی نمایشگاه توجیهی و آموزشی برای مخاطبانی است که محتمل است در معرض آسیب یا تهدیدات امنیتی قرار گیرند؛ لذا‌‌ در نمایشگاه تخصصی ضدجاسوسی که برپا شده است وروز یکشنبه حدود یکصد نفرازاهالی رسانه ازآن بازدید کردند، تلاش شد تا ضمن افشای روش‌های سازمان‌های

اطلاعاتی، مخاطبان را نسبت به تهدیدات اطلاعاتی هشیار و واکسینه کند. در این زمینه یکی از مهمترین فعالیت‌های معاونت ضدجاسوسی، ارتقای سواد امنیتی، مهارت افزایی جامعه به ویژه نخبگان و مدیران کشور است.

در نمایشگاه تخصصی ضدجاسوسی مباحثی چون تکنیک‌های ارتباطی و رفتاری سازمان‌های جاسوسی در فرایند فریب افراد، اقدامات نرم آمریکا در عرصه نفوذ فرهنگی ، جاسوسی تلفنی‌،

سوء‌استفاده از هویت‌های جعلی، دام ویزا‌، روش‌های جذب نخبگان‌،

‌اهداف و روش‌های نفوذ در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و موضوعات متنوع دیگری تبیین و به تصویر کشیده شده است.

‌یکی از بخش‌های جالب توجه و قابل تامل در این نمایشگاه‌،

آسیب‌شناسی فرهنگی جامعه ایران توسط سازمان اطلاعاتی آمریکا ست. در این بررسی که سند پنهان آن توسط ضدجاسوسی کشف شده این سازمان طی ابلاغ رسمی‌به افسران اطلاعاتی فعال در موضوع ایران توصیه کرده است که ایرانیان مردمانی عاطفی و احساسی هستند، لذا تلاش کنید در تعاملات خود آنها را با دادن هدیه ، تسهیلات، دعوت به یک رستوران و … مدیون کنید، چرا که آنان در این شرایط تلاش خواهند کرد محبت شما را جبران کنند و در این فرایند است که می‌توان یک ایرانی را از طریق ارتباط دوستانه با خود همراه و به تدریج تبدیل به خائن و جاسوس کنید.

همان‌گونه که اشاره شد‌ ‌حدود ۱۰۰نفر از اهالی رسانه در سطوح مختلف،‌ از نمایشگاهی در‌باره نفوذ و جاسوسی‌ که توسط معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات برپا شد دیدن کردند و چندتن از مدیران و کارشناسان هم با مطرح کردن کیس‌های مختلف، روش‌هایی را که حریف‌های اطلاعاتی برای کسب اطلاعات استراتژیک و حتی معمولی از آنها بهره می‌گیرند توضیح دادند .

در این نمایشگاه ، ماجرای برخی کیس‌های نفوذ و جاسوسی با استفاده از ماکت‌های انسانی، اطلاعات نوشتاری و فایل صوتی و فیلم به خوبی پرداخته شد.

همچنین در بخش‌ دیگری از این بازدید نشستی با حضور برخی کارشناسان و مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات برگزار شد و فیلمی‌از برخی افراد ایرانی دستگیر شده که در سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های مختلف، اطلاعاتی را به سرویس‌های بیگانه منتقل کرده بودند، نمایش داده شد.در این نمایشگاه راه‌های مختلف جذب عامل از سوی سرویس‌های مختلف و فرایندی که آنها برای ایجاد ارتباط و همکاری طی می‌کنند نمایش داده شد؛ از جمله راه‌هایی که به ایجاد همکاری میان این سرویس‌ها و فرد مورد استفاده قرار گرفته شده، منتهی می‌شود، می‌توان به ایجاد ارتباط در طول پروسه‌ صدور ویزا، ایجاد ارتباط از طریق پیشنهاد همکاری و کارهای اقتصادی، از طریق آنچه به آن عملیات تله‌ عسل می‌گویند و در آن از پرستوها استفاده می‌شود و… اشاره کرد.

نسخه مناسب چاپ