محک
بازسازی فرصت است یا تهدید؟
ابوالقاسم قاسم زاده
بعد از فروکش کردن نسبی طوفان سیل و جهت‌گیری به شرایط عادی در مناطق سیل‌زده، اکنون مرحله ارزیابی از وسعت خسارت‌ها و برآورد هزینه‌های مالی آن برای بازسازی آغاز شده است. در همین آغاز کار همه باور دارند که مرحله بازسازی همچون روزهای سیل‌زدگی سخت و دشوار و نیازمند عزم ملی است. دولت اگرچه در مرکزیت آن قرار خواهد داشت اما نباید دولت را تنها گذاشت و باید مرحله بازسازی را به جریان فراگیر مردمی با مدیریت دولت مبدل کرد. بازسازی فرصت می‌شود، اگر همه با هم باشیم و در این مسیر با برنامه‌ریزی و مدیریت متمرکز، اجرای آن را هدایت کنیم.

در گزارش وزیر کشور به مجلس گفته شد که به ۱۴ هزار کیلومتر راه و۱۵۰ هزار خانه آسیب رسیده است و ۷۲۵ پل کاملاً تخریب شده است. ۳ هزار و۵۲۰ میلیارد تومان خسارت به جاده‌ها وارده شده و ۴۴۰۰ روستا در ۲۵ استان درگیر سیل شده‌اند. برآورد اولیه حکایت از ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت دارد.

دولت از رهبر معظم انقلاب برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارت‌های سیل تقاضای مجوز کرد. رئیس هیأت عامل صندوق ملی اطلاع داد که با موافقت کلی مقام معظم رهبری، با درخواست برداشت ۲ میلیارد دلاری از صندوق به منظور جبران خسارت‌های سیل، قرار است تا گزارش نهایی ارزیابی میزان خسارت‌های مالی تهیه و پس از آن درخواست نهایی شود.

بعد از گزارش‌های وزیر کشور و چند وزیر دیگر از هیأت دولت به مجلس چند نکته مثبت نشان داده شد.

۱ـ قرار است ارزیابی از خسارت‌های سیل به صورت شفاف، روشن و دقیق انجام پذیرد و بر اساس گزارش‌های میدانی هم میزان خسارت‌های مالی مشخص شود و هم طرح مدیریت بازسازی در اجرا متمرکز و با نقشه راه انجام پذیرد؛ نقشه‌ای که جدول زمانی آن نیز مشخص باشد.

۲ـ سیل ۲۵ استان را در کشور در بر گرفت. وسعت خسارت‌ها را نباید با زلزله‌ای در منطقه‌ای محدود یا در سطح یک یا دو استان قیاس کرد. بازسازی در همین مرحله نیازمند برنامه‌ریز‌ی همه جانبه و نقشه راه مشخص است.

۳ـ نباید همه هزینه‌های مالی را معطوف به دولت کرد.

ما در کشور صاحبان سرمایه‌ای داریم که قدرت مالی آنها می‌تواند بار بزرگی از دوش دولت بردارد. اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور، بخصوص در تهران باید وارد میدان شوند و در یاری رسانی به بازسازی آستین‌ها را بالا بزنند. از سوی دیگر مردمی کردن بازسازی نباید موجب هرج و مرج شود و به مدیریت متمرکز لطمه بزند.

۴ـ‌ بازسازی آنگاه فرصت می‌شود که آن را فقط در اختصاص مالی از خزانه دولت نبینیم. این بازسازی فرصت کار و تلاش است و ایجاد حرکت ملی در سراسر کشور، آنگونه که بسیاری در دو هفته گذشته سیل‌زدگی، گزارش دادند که همبستگی ملی نمایش آشکار در مقابله با خسارات و آسیب‌های سیل بود که اعتماد ملی را در سراسر کشور شاخص کرد.

پاسخ به پرسش بازسازی چگونه تهدید می‌شود را از برنامه‌های شبکه‌های فارسی‌‌زبان خارجی کشور در لندن و آمریکا می‌توان دریافت که خط رسانه‌ای آنها گسترش یأس عمومی و انفکاک دولت ـ ملت است. در این گزارش‌ها وسعت تولید گُسل‌ها در جامعه و در روابط دولت ـ ملت، کمتر از خسارت‌های سیل نیست. از هم اکنون انگشت بر ضعف دولت به لحاظ مالی و اقتصادی گذاشته‌اند که قادر به بازسازی نخواهد شد و مردم مناطق سیل‌زده را در هر بخش خبری و تفسیری خود، از آینده نگران و ناامید می‌سازند. در کنار این ضریب تهدید برای بازسازی خسارت‌های ناشی از سیل، اقدام بدون برنامه و محاسبه است که در عمل برای شبکه‌های مجازی خوراک مناسب آماده می‌سازد. رسانه‌های داخل کشور از مطبوعات و بخصوص صدا‌و‌سیما نباید جریان خبری از مناطق سیل‌زده و خسارت دیده را رها کنند. گام به گام در بازسازی باید با مردم و مسئولین و مدام گزارش‌های مستند داد و ملت را از حل مشکلات مردم در مناطق سیل‌زده، در سراسر کشور آگاه کرد. بازسازی خسارت‌های ناشی از سیل را باید بصورت یک فرصت ببینیم، ‌اگر از سر وظایف ملی و دینی به آن نگاه کنیم.

Email this page

نسخه مناسب چاپ