بالا آمدن آب دریا در برخی روستاهای شرق هرمزگان‏
بندرعباس – خبرنگار اطلاعات: رئیس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس گفت: به‌دلیل همزمانی مد حداکثری و افزایش تراز آب ناشی از باد جنوب شرق در فصل مونسون، برخی از روستاهای ساحلی شرق هرمزگان دچار آبگرفتگی شده است.

دکتر صمد حمزئی افزود: اوایل و اواسط ماههای قمری جزر و مد در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز به حداکثر مقدار خود می‌رسد که در خورها این پدیده تشدید می‌شود.

وی ادامه داد : اگر همزمان تراز سطح دریا به دلیل باد یا توفان بالا بیاید ارتفاع سطح آب بیشتر می‌شود که این پدیده در ۱۰ و ۱۱ شهریورماه امسال در مناطق دریای عمان و تنگه هرمز به خصوص در مناطقی از میناب مانند کرگان، کلاهی و تیاب رخ داد.

او در پایان گفت:پیش بینی می‌شود در روزهای آینده به دلیل کاهش ارتفاع مد حداکثری، آبگرفتگی‌ها از بین برود و تراز آب به حالت نرمال برسد.

نسخه مناسب چاپ