بانک جهانی: اثر تحریم آمریکا بر اقتصاد ایران کاهش می‌یابد
بانک جهانی با پیش بینی کاهش یافتن اثر تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده اعلام کرد: اقتصاد ایران در این سال از رکود خارج شود.

به گزارش تسنیم، بانک جهانی در گزارش اخیر خود موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران در سال آینده تخلیه شده و اقتصاد ایران در این سال از رکود خارج شود.

این نهاد بین المللی با اشاره به اینکه انتظار دارد ایران سال آینده رشد اقتصادی ۹ر۰ درصد را تجربه کند، نوشته است: پیش بینی می شود در پی کاهش یافتن اثر تحریم های کنونی آمریکا، فعالیت اقتصادی در ایران طی سال ۲۱-۲۰۲۰ افزایش یابد. این گزارش افزوده است: با به ثبات رسیدن وضعیت تورم و ‌آب رفتن اثر تحریم ها رشد اقتصادی ایران در سال آینده از سر گرفته می شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ