برگزاری تظاهرات «جمعه خشم» علیه رژیم آل خلیفه در بحرین
سرویس خارجی: چندروز پس ازدعوت مقامات بحرین از «نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای سفر به این کشور و همچنین در پی صدور حکم حبس ابد برای شیخ «علی سلمان»، دبیر کل جمعیت شیعی «الوفاق»، مردم بحرین در خیابان‌های «منامه» تظاهراتی علیه رژیم آل خلیفه برگزار کردند.
شهروندان بحرینی در راستای پاسخگویی به فراخوان علمای بحرین برای مشارکت در راهپیمایی موسوم به «جمعه خشم» علیه عادی‌سازی روابط «منامه» با اسرائیل و اعتراض به حکم ظالمانه حبس ابد علیه شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات کردند.علمای بحرین پیشتر خواستار برگزاری تظاهراتی علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل و اعتراض به صدور حکم حبس ابد دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین با عنوان «جمعه خشم» شده بودند.در همین حال، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق به اتهام جاسوسی برای قطر، ابراز نگرانی کرد.سید عمار حکیم ، رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه حکم حبس ابد «شیخ علی سلمان» موجب بی ثباتی در بحرین خواهد شد، از پادشاه این کشور خواستار لغو این حکم شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ