برگزاری نشست‌های «گفتگو درباره‌ سیل» در خانه‌ گفتمان شهر
 

سلسله نشست‌های گفتگو درباره سیل با موضوع «در جستجوی مدیریت مردمی بحران»از روز یکشنبه ۹ تیر تا روز دوشنبه ۱۷ تیر به مدت ۷ روز در خانه گفتمان شهر تهران برگزار می‌شود. گفتنی است موضوعات این نشست‌ها به شرح زیر است:

نشست اول: جامعه‌شناسی بحران ایران؛ سیل (۹ تیر)

نشست دوم: تجربه ی زیسته بحران، مردم درگیر در بحران، گروه‌های خاص آسیب‌دیده (۱۰ تیر)

نشست سوم: مشارکت نهادهای حوزه عمومی، رسانه‌ها و بحران سیل (۱۱تیر )

نشست چهارم: مردم، نهادهای محلی و مدیریت بحران (۱۲ تیر)

نشست پنجم: برنامه‌‌ریزی و طرح‌های توسعه شهری و بحران سیل (۱۵ تیر )

نشست ششم: مدیریت ریسک و زمینه‌های حقوقی بحران (۱۶ تیر)

نشست هفتم: دولت، نهادهای حاکمیتی و بحران سیل (۱۷ تیر)

این نشست‌ها در خانه‌ گفتمان شهر واقع در میدان فلسطین ابتدای طالقانی غربی پلاک ۵۱۴ از ساعت ۱۷تا ۲۰برگزار می‌شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ