تقدیم به اشک و لبخند هموطنان سیل زده ام در سراسر ایران
بعد از این باران…
رضا اسماعیلی
 

دور باد از ما که از بوی بهاران بگذریم

از هراسِ سیل، از لبخند باران بگذریم

در خزانِ خشکسالی، روز و شب منزل کنیم

از شکوهِ سبزه و باغ و گلستان بگذریم

کاسه ما کوچک است و رحمتش بی انتهاست

دور باد از ما که از لطف فراوان بگذریم

سیل افتاده است گر در شهر، یاران همتی

تا که از تلواسه سیل خروشان بگذریم

دست گر در دست هم با مهر بگذاریم ما

میهن خود را کنیم آباد و آسان بگذریم

مرهم این زخم ها، ای مهربانم،همدلی است

با قرار همدلی از خشمِ توفان بگذریم

انجمن گردیم در باد پریشانی به شوق

یار هم باشیم و از این فصل ویران بگذریم

بعد از این باران، بیا با کاروانِ نوبهار

با دعای سال نو، از زیر قرآن بگذریم

مژده فردای روشن می دهد این فصل نو

ای بهار جان، بیا از زیر باران بگذریم…

«شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸»

Email this page

نسخه مناسب چاپ