بلیت نیم‌بهای سینما فقط سه‌شنبه‌ها
فروش بلیت نیم‌بهای سینما فقط سه‌شنبه‌ها صورت می گیرد. غلامرضا فرجی در گفت‌وگویی با ایسنا درباره مصوبات جلسه یکشنبه ۹تیرماه شورای صنفی نمایش بیان کرد: در پی تخلف بعضی از سینماها در ارائه بلیت نیم‌بها در ایام هفته و اعتراض شورایعالی تهیه‌کنندگان، شورای صنفی مقرر کرد برای بها بلیت فقط بر اساس دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام شود و فروش بلیت نیم‌بها غیر از روز سه‌شنبه تخلف محسوب می‌شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ