بهره‌مندی۲۹۰۰ روستایی از آشامیدنی سالم‏
کرمان ـ خبرنگار اطلاعات: ۲۹۰۰ نفر در روستای تمگران قلعه گنج در مراسمی باحضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور واستاندار کرمان به نعمت آب آشامیدنی سالم روستایی دست یافتند.‏

در آیینی که با حضور دکتر فدایی استاندارکرمان، سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور، مهندس رشیدی مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان، امام جمعه، فرماندار و مسئولان شهرستان قلعه گنج برگزار شد، آبرسانی به مجتمع دوراهی گشمیران ـ تمگران آغاز شد.‏ این مجتمع آبرسانی روستایی با زیر پوشش قرار دادن ۹روستا با جمعیت بیش از ۲۹۲۴ نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند. برای بهره‌برداری از این مجتمع آبرسانی یک حلقه چاه حفر و تجهیز و همچنین یک ایستگاه پمپاژ هم ساخته شده است.‏ همچنین یک مخزن ذخیره آب۵۰۰ مترمکعبی هم ساخته و ۵۶ کیلومتر خط انتقال وشبکه داخلی نیز اجرا شده است.‏ پروژه آبرسانی روستایی گشمیران ـ تمگران با اعتبار۵۲ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ