اشتباهات رایج
تربیت فرزندان مسئولیت‌پذیر
 

شاید به عنوان یک والد، فکر کنید وقتی وظایف خود را به خوبی و تمام و کمال انجام داده‌اید که نگذارید آب در دل فرزندتان تکان بخورد و او کوچکترین استرسی را تحمل کند.

اما واقعیت این است که با چنین رویکردی فرزندی بی مسئولیت و ناتوان را تحویل جامعه می‌دهید که هیچ کس نمی‌تواند روی او حساب کند. مشارکت دادن فرزندان در مسائل خانه و خانواده باعث پرورش مسئولیت پذیری در کودکان می‌شود.

شما وظیفه دارید در کنار تمام توانایی‌هایی که به فرزندتان می‌آموزید او را برای پذیرش مسئولیت‌های فردی و خانوادگی و جمعی هم آماده کنید و این با سپردن مسئولیت‌های ریز و درشت به کودک میسر می‌شود.

با توجه به سن و توانمندی کودکان، آنها را در کارهای شخصی و امور خانه مثل مرتب کردن اتاقشان یا شستن ظرف‌ها مشارکت دهید اما پیش از این باید یاد بگیرید که خشم و استرس خود را کنترل کرده و شیوه موثر ارتباط با فرزندان خود را پیدا کنید. ‏

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ